Julkaistu 25.10.2022

Repoveden kansallispuiston suosio säilyy – vuoden 2022 kävijätutkimuksen tulokset selvillä

Kouvolan ja Mäntyharjun alueella sijaitsevan Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus vuodelta 2022 on valmistunut. Vuoden 2017 kävijätutkimukseen verrattuna puistossa yöpyjien määrä on lisääntynyt 15 % sekä keskimääräinen rahankäyttö yli kaksinkertaistunut puistossa ja sen lähialueilla.

Kävijätutkimuskyselyyn vastasi yhteensä 865 henkilöä, joista talvikaudella helmi-huhtikuussa 205 kappaletta ja kesäkaudella touko-lokakuussa 660 kappaletta. Lähes 30 neliökilometrin laajuinen luonnonsuojelukokonaisuus on edelleen tulosten perusteella erityisesti Etelä-Suomesta ja Kouvolasta tulevien suosiossa. Helsingistä tulevien matkailijoiden osuus kävijöistä olikin 22 %, kun taas Kouvolasta saapuvien 18 %. Käyntimäärissä mitattuna Repovesi on vuonna 2022 Suomen seitsemänneksi vierailluin kansallispuisto.

“Ihmiset vastasivat kyselyyn todella kiitettävästi ja kyselyn tavoitemäärä, 800 vastaajaa, täyttyikin loistavasti. Oli myös hienoa saada palautetta suoraan kävijöiltä ja mahdollisuuksien mukaan niihin pystyttiin reagoimaan nopeastikin”, kävijätutkimuksen tekijä Jarno Laitinen Metsähallituksesta kertoo. “Esimerkiksi Katajavuoren ja Ketunlenkin risteys Lapinsalmen sillan toisella puolen on nyt merkitty paremmin, eikä harhautumisia reitiltä pitäisi ainakaan kylttien puolesta tulla.”

Luonnosta nauttivien ja retkeilijöiden suosima

Suurin osa Repovedellä vierailevista oli kotimaan matkailijoita (92 %). Ulkomaisista matkailijoista isoin osuus olivat saksalaiset (3 %). Edellisenä vuonna 2021 Repovedellä vieraili yhteensä noin 172 000 kävijää, ja vuoden 2020 huippulukemista (233 000 kävijää) käyntimäärä on siten hieman tasaantunut. Pitkällä aikajänteellä kävijämäärät ovat kuitenkin kolminkertaistuneet puiston perustamisvuodesta 2003.

Puiston suosituimmat kohteet olivat Lapinsalmi (66 % vastaajista), Kuutinkanava (44 %) ja eritysesti kalliokiipeilijöiden suosiossa oleva komea Olhavanvuori (40 %). Ympyräreiteistä suosituimmat olivat 3,5 kilometrin pituinen Ketunlenkki (31 %) ja koko puiston kiertävä 26 kilometrin mittainen Kaakkurinkierros (25 %). Virkistysmotiiveista suosituimmaksi nousivat luonnosta nauttiminen (63 %), retkeily (59 %), maiseman katselu (51 %) ja luonnon tarkkailu (48 %). Ensi kertaa alueella vieraili 40 % vastaajista ja suurin osa vastaajista, kolme neljäsosaa, liikkui paikalla kävellen.

Kävijätyytyväisyys korkealla

Metsähallituksen kyselytutkimuksissa käytetty kävijätyytyväisyysindeksi kuvaa kävijöiden yleistä tyytyväisyyttä tämänkertaiseen vierailuun kansallispuistossa. Repovedellä kävijätyytyväisyys on säilynyt korkealla: vuoden 2022 kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,42/5,00. Indeksi on käyttökelpoinen puistojen valtakunnallisessa vertailussa ja se muodostuu eri osatekijöiden keskiarvosta. Repoveden tulosta voi pitää erittäin hyvänä valtakunnallisellakin tasolla.

Avointa palautetta jätti 85 vastaajaa. Avoimissa kommenteissa toivottiin muun muassa parannuksia reittiopasteisiin, ja että polttopuuntekovälineet voisivat olla paremmat. “Palautetta tuli kiitettävästi koko tutkimuksen ajalta ja kommentteihin reagoitiin mahdollisuuksien mukaan jo ennen tutkimuksen päättymistä. Muun muassa Lapinsalmen ja Katajavuoren risteys on nyt selkeämmin merkitty ja tulentekopaikoilla kokeillaan kirveiden ohella puunhalkomislaitteita, jotka ovat helpompia ja kevyempiä käyttää”, Jarno Laitinen kertoo ja jatkaa: “Mielenkiintoista on, että Repovedellä on retkeilty jo kauan ennen varsinaisen kansallispuiston perustamista. Vuoden 2022 kävijätutkimuksessa varhaisin paikalla käynyt oli vieraillut alueella vuonna 1951. On odotettavissa, että Repovesi pysyy pidettynä ja suosittuna kohteena myös jatkossa.”

Metsähallituksen kävijätutkimukset ovat oleellinen osa kansallispuistoissa tehtävää kehitystyötä, ja ne toteutetaan noin 5–10 välein jokaisessa puistossa. Kävijätutkimusten tavoitteena on hankkia ajankohtaista tietoa alueen kävijöistä sekä heidän mielipiteistään että tyytyväisyydestään alueeseen ja sen palveluihin. Lisäksi tutkimukset tuottavat tietoa käytännön suunnitteluun sekä hoitoon ja ovat hyödyllisiä myös kansallispuistojen suojelutavoitteiden toteuttamisessa.

Metsähallitus kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita!

Lisätietoja

  • Suunnittelija Heidi Kilpeläinen, Metsähallitus, puh. 020 639 5651
  • Kävijätutkimuksen tekijä Jarno Laitinen, Metsähallitus, puh. 040 621 5942 (viikon 43 loppuun asti)
  • Repoveden kansallispuisto (luontoon.fi)