Julkaistu 26.9.2022

Reisjärven Ukonmurronneva ennallistetaan – tavoitteena tupasvillojen valtakunta

Metsähallitus ennallistaa tänä syksynä suota Reisjärven Ukonmurronnevalla. Töiden tavoitteena on palauttaa ojitettu suo mahdollisimman lähelle alkuperäistä luonnontilaa. Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä luontotyypeistä.

Reisjärven Ukonmurronneva on alun perin ollut varsin avointa ja puutonta suota. Kuten yli puolet Suomen suoalasta, sekin on aikanaan ojitettu metsänkasvatusta varten ja nykyisellään avosuota on jäljellä vain pieniä laikkuja. Koko maassa puolet soiden luontotyypeistä ja huomattava määrä soilla elävistä lajeista on uhanalaisia, ja ennallistamisella soita pyritään palauttamaan kohti luonnontilaisuutta.

– Töiden tavoitteena on palauttaa suon vesitalous mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Sen myötä suoluontokin pikkuhiljaa elpyy. Kasvillisuus alkaa yleensä palautua muutaman vuoden kuluessa, ja esimerkiksi tupasvilla on nopea leviämään ennallistamisaloilla, kertoo suunnittelija Henri Jokinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lahopuusta hyötyy moni laji

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa Jää-Sydänmaan alueella sijaitsevalla Ukonmurronnevalla noin 65 hehtaarin alueen. Aluksi giljotiinipäinen kaivinkone kaataa puita ojalinjoilta, sen jälkeen ojat täytetään kaivinkoneella. Työt alkavat maanantaina 26.9. ja kestävät arviolta kuukauden. Työt teetetään kahdella urakoitsijalla.

Ojalinjoilta kaadettavat puut jätetään maastoon lahopuuksi. Monet eliölajit tarvitsevat lahopuuta elinympäristökseen tai ravinnokseen, ja lahopuun vähäinen määrä onkin yksi syy luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

– Ukonmurronnevan lisäksi ennallistetaan samalla kertaa lähistöllä oleva yksityinen luonnonsuojelualue, jonka alueella virtaa muutama oja. Alueen haltija otti itse meihin yhteyttä ja ehdotti ojien täyttämistä. Nyt saadaan näppärästi parannettua myös tuon alueen luonnontilaa, Jokinen kertoo.

Ennallistamistyöt voivat näkyä ja kuulua alueen retkeilijöille, sillä vaellusreitti Peuran polku kulkee ennallistettavan alueen länsipuolella. Töistä tiedotetaan alueella maastokyltein.

Jatkoa tiedossa lähivuosina

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.Työt tehdään ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Helmi-ohjelmalla torjutaan luontokatoa ja Suomen luonnon köyhtymistä. Soiden ennallistaminen vahvistaa suoluonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

Metsähallitus seuraa Ukonmurronnevan ennallistamisen onnistumista tulevina vuosina. Suunnitelmissa on myös jatkaa soiden ennallistamista alueella.

– Ukonmurronnevan lähistöllä on ainakin 50 hehtaaria ojitettua suota, joka on tarkoitus ennallistaa tulevina vuosina. Kokonaisuudessaan Jää-Sydänmaan alueella on paljon vielä tehtävää ennallistamisen saralla, Jokinen sanoo.

Lisätietoja:

Henri Jokinen, suunnittelija, Metsähallitus, Luontopalvelut: henri.jokinen@metsa.fi, 040 188 4379

Peuran polku (luontoon.fi)