Julkaistu 26.6.2018

Ratkaisukokeiluja Mallan luonnonpuiston laidunnusasiaan

Luonnonpuistossa laiduntavien porojen määrä on lisääntynyt vuosien saatossa mm. ympäristön lisääntyneen rakentamisen ja liikenteen takia. Metsähallitus esitti viime vuonna valmistuneessa Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa aidan rakentamista suojaamaan puistoa. Ympäristöministeriö totesi, ettei laidunnuskiellon yksipuolinen toimeenpano viranomaistoimin ole hyvä menettelytapa, koska on tärkeää sovittaa yhteen alueen historia, luonnonsuojelu ja saamelaiskulttuurin säilyminen.

Näistä lähtökohdista Metsähallitus aloitti keväällä 2017 paikallisen sopimisen laidunasian ratkaisemiseksi yhdessä paliskunnan, ympäristöministeriön, Helsingin yliopiston ja Saamelaiskäräjien kanssa. Nyt tehtävien käytännön toimenpiteiden toteuttaminen sovittiin alkukesästä 2018 Metsähallituksen, paliskunnan ja ympäristöministeriön neuvottelussa.

Räkkäsuoja ja aidat

Mallan laiduntilanteen ratkaisemiseksi kokeillaan ensin kahden toimenpiteen vaikuttavuutta. Muutamien kriittisten kasvilajiesiintymien ympärille tehdään aitaukset estämään porojen laiduntamisen vaikutukset kasvillisuuteen. Muutoksia niissä verrataan aitaamattomiin alueisiin. Lisäksi poroille tehdään kokeiluluontoisesti räkkäsuoja Jehkatsjärven eteläpuolelle tunturikoivikon yläpuolelle suojelualueiden ulkopuolelle houkuttelemaan porot suojaan pistäviltä hyönteisiltä. Porot hakeutuvat kesällä Mallan lumenviipymäalueille kesäisin etenkin räkkää pakoon.

Toimilla ei ratkaista kokonaan Mallan arvokkaiden luonnonarvojen säilymisen ja porolaidunnuksen välistä ristiriitaa, mutta niillä saadaan tuntumaa, miten asia voitaisiin ratkaista tulevaisuudessa. Toimenpiteiden vaikutuksia porojen laidunnukseen, liikkumiseen ja Mallan koealojen kasvillisuuteen seurataan. Kokeilu toteutetaan ympäristöministeriön myöntämällä erillisrahoituksella.

Lisätietoa
Metsähallitus, Luontopalvelut, Lappi:
Aluejohtaja Jyrki Tolonen, puh. 0400 388609, sähköposti jyrki.tolonen(at)metsa.fi
Ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto:
Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, puh. 040 684 7146, aulikki.alanen(at)ym.fi

Mallan luonnonpuisto (www.luontoon.fi/malla)