Julkaistu 24.3.2023

Ratkaisuja luonnonsuojelun haasteisiin – kansainväliset asiantuntijat arvioivat kansallispuistojen hoitoa

Metsähallituksen Luontopalvelut tarkastelee kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden hoidon laatua kansainvälisen arvioinnin avulla. Luonnonsuojelualueiden tehokkuuden ja hoidon arviointi antaa suuntaviivat siihen, miten hillitä luontokatoa, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, lisätä luonnonsuojelutyön vaikuttavuutta ja kehittää retkeilijän asiakaskokemusta.

Useita retkeilijöitä kulkee pienissä ryhmissä mutkittelevaa pitkospolkua pitkin. Suolla on vesilampareita ja kitukasvuista puustoa.
Näkymä Torronsuon kansallispuiston pitkosreitille Kiljamon luontotornista. Kuva: Elina Nystedt / Metsähallitus.

Vuoden 2023 aikana tehtävässä arvioinnissa käytetään Kansainvälisen  luonnonsuojeluliiton (IUCN) menetelmää “protected  areas management effectiveness evaluation” missä suojelualueiden hoidon laatu käydään kokonaisvaltaisesti läpi. Arviointiryhmässä on mukana edustajia Isosta-Britanniasta, Tsekistä,  Yhdysvalloista ja Suomesta.

Suojelualueiden arvioinnin teemoja ovat esimerkiksi: miten tehokkaasti ja hyvin luonnonsuojelutyötä tehdään, miten luonnon monimuotoisuutta turvataan, miten retkeilijän asiakaskokemus muodostuu ja miten kumppanit ja yhteisöt osallistuvat päätöksentekoon.

”Luonnonsuojelutyössä korostuu kansainvälisen yhteistyön ja hyvien käytänteiden jakamisen merkitys. Onnistuneen suojelualueiden hoidon tärkeänä takeena on paikallinen ja alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Molempia näitä arvioidaan työn aikana” kertoo virkistyskäytön asiantuntija Matti Tapaninen Metsähallituksesta. Tapaninen koordinoi tehtävää arviointia.

Kansainväliselle huipulle

Maailmanlaajuisesti luonnonsuojelutyö on ottanut vuosien varrella merkittäviä edistysaskelia, mutta asetettuja tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ei  ole saavutettu. Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osalta päätettiin uudet suojelutavoitteet vuodenvaihteessa, mikä heijastuu myös Suomen kansalliseen monimuotoisuusstrategiaan ja suojelualueiden käytännön hoitoon.

”Metsähallitus on omassa strategiassaan asettanut tavoitteen olla myös tulevaisuudessa suojelualueiden hoidossa maailmanluokkaa. Tänä vuonna tehtävä arviointi auttaa meitä vertaamaan osaamistamme kansainväliseen kehykseen ja kehittymään samalle tasolle tai paremmaksi. Olemme saaneet todella asiantuntevan arviointiryhmän tarkastelemaan työtämme ja odotamme innokkaana arvion tuloksia”, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Arviointiryhmä Suomeen kesäkuussa

Suojelualueiden hoidon tehokuuden arviointi on laaja kokonaisuus, jossa tuotetaan taustamateriaalia, tehdään tarkempia arviointeja maastossa ja tuotetaan lopuksi arviointiraportti vuoden 2023 lopussa. Kesäkuussa arviontiryhmä kiertää Suomessa ja tekee tarkempia arviointeja viidellä alueella: Kaldoaivin erämaa-alueella sekä Oulangan, Torronsuon, Nuuksion ja Tammisaaren saariston kansallispuistoissa.

Metsähallituksen Luontopalvelut on pitkään ollut kansainvälinen edelläkävijä suojelualueiden hoidon laadun arvioinnissa. Edellinen vastaava, koko maata koskeva arviointi tehtiin vuonna 2004. Tuolloin parannuksia esitettiin esimerkiksi kulttuuriperinnön suojelun tehostamiseen, ekosysteemilähtöiseen suunnitteluun ja luonnon virkistyskäytön vaikutusten tunnistamiseen.

Lisätietoja