Julkaistu 14.8.2019

Rannikko-LIFE-hanke tuo lisää luonnonhoitoa Uudenkaupungin saaristoon

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Uudenkaupungin saaristossa sijaitsevan Vekaran saaren arvokkaita perinnemaisemia. Lauantaina 17.8.2019 päättyvällä talkooleirillä avarretaan saaren ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotta uhanalaiset niittylajit saisivat lisää elintilaa.

Luononhoitoa Selkämeren kansallispuistossa. WWFn talkoot. Kuva: Tiina Jalkanen, Metsähallitus.

Luonnonhoitotyönä Selkämerellä muun muassa poltetaan raivattua kasvillisuutta. Kuva: Tiina Jalkanen .

Uudenkaupungin ulkosaaristossa sijaitseva Vekaran saari näyttää ensisilmäyksellä mitä karuimmalta ulkomeren saarelta, mutta kallionkolot ja notkelmat paljastavat monimuotoisen luonnon. Kalkkikivijuonteiden ja vanhojen laidunmaiden syleilyssä viihtyvät harvinaiset niittylajit, jotka kärsivät meren rehevöitymisestä ja saariston umpeenkasvusta. Myös ilmastonmuutos uhkaa muuttaa harvinaiseksi käyneiden lajien elinympäristöjä.

Ilman hoitoa tämä ainutlaatuinen luonto uhkaa hävitä. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaa kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.

– Vekaran leirillä aloitetaan Rannikko-LIFE-hankkeen luonnonsuojelutoimenpiteet Uudenkaupungin saariston alueella. Tulevina vuosina pääsemme hoitamaan uhanalaista saaristoluontoa myös muilla seudun luonnonsuojelualueilla, kertoo leirin vetäjänä toimiva Tiina Jalkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Perinneympäristöissä elää peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista. WWF:n talkooleireillä niitä autetaan hyvin konkreettisella tavalla. Vähiin huvenneiden perinneympäristöjen pelastamisella on kiire, joten vapaaehtoistemme työpanos on äärettömän tärkeä, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Rannikko-LIFE-hankkeen töitä tehdään vuoteen 2025 asti. Talkooleirien ja eri menetelmin toteutettujen kunnostusten lisäksi saaristoniittyjä hoidetaan laiduntamalla. Vekarassa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat.

WWF järjestää kesällä 2019 yhteensä seitsemän leiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Lisätietoja:

  • Rannikko-LIFE -hanke 2018–2025 kunnostaa rannikon lajirikkaita elinympäristöjä raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Näin vahvistetaan elinympäristöjen verkostoa, jotta lajit pystyvät leviämään uusille alueille ilmastonmuutoksen muuttaessa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hoidon kohteena on 41 Natura 2000 -suojelualuetta Perämereltä Viron pohjoisrannikolle.
  • WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava ympäristönsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.