Julkaistu 19.6.2018

Raaseporin vesiltä löytyi uusi hylky

Tammisaaren saariston kansallispuiston merialueen rajalta löytyi viistokaiuttamalla uusi hylky yli 20 metrin syvyydestä. Vankkarakenteinen, mutta ajan saatossa romahtanut purjealuksen hylky on noin 20 metriä pitkä ja 8 metriä leveä. Hylyn löytäneiden Museoviraston meriarkeologien mukaan alus ajoittuu 1700−1800-luvuille.

Uuden hylkylöydön ankkuri. Kuva: Riikka Tevali / Museovirasto

Hylky löydettiin Jussarön saaren edustalta Slätlandetin eteläpuolelta toukokuun lopussa BalticRIM-hankkeen kenttätöissä, joissa etsitään uutta tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä alueella. Hanketta johtaa Suomessa Museovirasto ja kumppaneina toimivat Metsähallitus ja Turun yliopisto. Alueelta tunnetaan kymmenisen 1700- ja 1800-luvuille ajoittuvaa hylkyä sekä paljon irtonaista puutavaraa, joita ei ole osattu yhdistää tiettyyn hylkyyn kuuluvaksi.

Jussarön merialue on karikkoinen ja ollut kautta aikojen merenkulkijoille petollinen, sillä alueen rautamalmiesiintymät aiheuttavat kompassineuloihin häiriöitä. Virheelliset suunnat ovat olleet tosinaan kohtalokkaita: Alueella sijaitsee useita hylkyjä ja niiden osia eri aikakausilta. Muut vielä tuntemattomat tekijät ovat myös vaikuttaneet hylkykeskittymän muodostumiseen.

Metsähallitus on kartoittanut intensiivisesti alueen vedenalaista meriluontoa. Harrastajasukeltajat ovat kartoittaneet vedenalaista kulttuuriperintöä alueella jo vuosikymmenien ajan ja myös Museovirasto on kartoittanut aluetta muutaman vuoden. BalticRIM-hankkeessa tarjoutui mahdollisuus yhdistää kahden valtion laitoksen osaaminen. Alueella esiintyvät hylyt rajattiin Metsähallituksen avustuksella viistokaikuluotainta käyttämällä niin kutsutuksi hylkyloukku-alueeksi. Seuraavaksi Metsähallituksen ja Museoviraston tutkimussukeltajat tekivät tarkastussukellukset viistokaiuttamalla löydetylle uudelle hylylle ja siitä otettiin ensimmäiset videokuvat.

Mikä on BalticRIM-hanke?

Vuonna 2017 käynnistynyt kansainvälinen BalticRIM-hanke luotsaa merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä merialuesuunnitteluun, parantaa merellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tukee edellytyksiä niin sanottuun siniseen kasvuun. BalticRIM-hankkeen eri puolilla Itämerta ja Suomea tehtävillä kenttätöillä tuotetaan uutta tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä. Pistemäisen tiedon sijaan kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, joita ovat muun muassa vanhat satamat, meritaistelualueet ja erilaiset hylkykeskittymät. Hankkeen vetäjämaa on Saksa. Suomessa töitä johtaa Museovirasto ja partnereina toimivat Metsähallitus ja Turun yliopisto, ja yhteistyökumppaneina Ahvenanmaan museovirasto, Kymenlaakson maakuntaliitto sekä Sukeltajaliitto.

Museovirasto ja Metsähallitus järjestivät huhtikuussa osana hanketta yhdessä Tammisaaren museon sekä paikallisen sukellusseuran Piraya rf:n kanssa yleisölle avoimen merellisen kulttuuriperinnön työpajan. Työpajan tavoitteena oli kerätä tietoa Tammisaaren ja sen ympäristön merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Lisäksi työpajassa esiteltiin Raaseporin alueen meriluontoa sekä BalticRIM-hankkeen ja Museoviraston meriarkeologista työtä.

Hankkeen kenttätöitä jatketaan Metsähallituksen ja Museoviraston yhteistyönä kesän lopulla Merenkurkun pohjoisosissa ja Perämerellä. Töiden yhteyteen järjestetään uusi yleisölle avoin ja osallistava työpaja.

Lisätietoja:
Metsähallitus, projektipäällikkö Ari Laine, puh. 040 5420387, ari.laine(at)metsa.fi
Museovirasto, projektitutkija Riikka Tevali, puh. 029 5336511, riikka.tevali(at)museovirasto.fi
Tammisaaren saariston kansallispuisto (www.luontoon.fi)