Julkaistu 4.5.2023

Pyhännän Konnunsuon tuulivoimapuiston kaavaluonnoksen odotetaan valmistuvan loppuvuoden aikana

Pyhännän Konnunsuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä viime syksynä ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja kaavaluonnoksen odotetaan valmistuvan vuoden lopulla. Hankealueen osayleiskaavaehdotuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.

Pyhännän Konnunsuon tuulivoimahanke edistyy Metsähallituksen ja Neovan yhteishankkeena. -Teetimme viime kesänä laajasti ja monipuolisesti maastoselvityksiä, joiden tulosten pohjalta tarkastelemme ja muokkaamme alkuperäistä hankesuunnitelmaa, Metsähallituksen johtava tuulivoima-asiantuntija Olli-Matti Tervaniemi kertoo.

Alueella on tehty kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi, arkeologinen inventointi, linnuston seurantaa sekä selvitetty alueen eläimistöä. Tulevana maastokautena aineistoa täydennetään ja kerätään lisää. – Olemme myös tavanneet paikallisia toimijoita voidaksemme huomioida heidän intressejään, Tervaniemi kertoo.

Myös tuulimittaukset jatkuvat alueella. Sodar-laite on ollut toiminnassa jo yli vuoden ja 175 metriä korkea mittausmasto pystytettiin kuluvan vuoden alussa. Tuulisuus näyttää olevan odotusten mukainen. Laajat tuulimittaukset ovat hankkeen kannalta tärkeitä, jotta voidaan varmistaa hankkeen taloudellinen kannattavuus.

– Syyspuolella kokoamme aineistoa yhteen. Järjestämme myös tilaisuuden, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus tavata hanketoimijoita ja keskustella hankekehitykseen liittyvistä asioista, Neovan projektipäällikkö Sanni Kontinen suunnittelee.  – Mikäli hankekehityksestä herää kysyttävää jo aiemmin, yhteyshenkilöihimme voi olla aina suoraan yhteydessä, Kontinen jatkaa.

– Odotamme, että voimme keskustella syksyn kuntalaistapaamisessa myös hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnista, Tervaniemi sanoo. – Huomioimme vaikutusarvioinnissa ainakin lähimmät tuulihankkeet, Myrsky Oy:n Pilpankankaan ja Kiuruveden puolella olevan Enersense Oy:n Lapinsalon.

Tarkempia tietoja hankkeestamme löydät Metsähallituksen ja Neovan sekä Ympäristöhallinnon nettisivuilta.

www.metsa.fi/konnunsuo

www.neova-group.com/fi/tuotteet/tuuli-ja-aurinkovoima/tuuli-ja-aurinkovoimahankkeet/konnunsuo

www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/konnunsuon-tuulivoimahanke-pyhanta

Lisätietoja:

Sanni Kontinen, Projektipäällikkö, Tuuli- ja aurinkovoimakehitys, sanni.kontinen@neova-group.com, puh. +358 40 723 3557

Olli-Matti Tervaniemi, Tuulivoiman johtava asiantuntija, Metsähallitus, olli-matti.tervaniemi@metsa.fi, puh. 0206 396 025