Julkaistu 26.8.2022

Puita ja pusikoita raivaamalla luodaan lisää pesimäpaikkoja Oulujärven linnustolle

Metsähallitus jatkaa Oulujärvellä linnustolle tärkeiden saarten raivauksia. Loppukesän aikana raivattavana on kaksi saarta, jotka ovat kasvaneet pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.

Oulujärven lintusaarten Natura-alue koostuu 12 saaresta, jotka ovat arvokkaita pesimäpaikkoja erityisesti lokkilinnuille ja muille vesi- ja rantalinnuille. Rehevöitymisen ja säännöstelyn seurauksena saaret ovat kasvaneet umpeen, mikä vaikeuttaa lintujen pesintää ja heikentää alueen linnustoa.

Oulujärven vedenpintaa säännöstellään alaspäin. Pinta on erityisesti keväällä luonnollista tasoaan selvästi alempana, joten avointen alueiden puutteessa linnut aloittavat pesinnät liian lähellä rantaviivaa, jolloin veden noustessa kesän mittaan osa pesistä hukkuu. Vedenpinnan laskeminen luontaista alemmas on saanut myös monet aiemmin avoimina kestäneet pesimäsaaret kuivumaan pysyvästi ja kasvamaan puuta.

Työt ovat alkaneet elokuun lopulla ja kestävät muutaman viikon. Raivausten yhteydessä Nurmiluodolta poistetaan kaikki puut ja pensaat, Kalikka raivataan osittain. Työt on ajoitettu niin, että ne tehdään pesimäkauden jälkeen ja ennen syysmyrskyjä.

Lehtipuita kaadettu järven rannalta maahan, taustalla järrven selkää.
Raivattua linnustosaaren ranta Oulujärvellä 2022. Kuva: Miika Ahonen.

Uudet keinot kokeiluun

Metsähallituksen Luontopalvelut parantaa Oulujärven lintujen elinoloja ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Työt tehdään yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Viime vuonna raivauksia tehtiin kolmella lintusaarella. Raivausten lisäksi saarilla on tarkoitus kokeilla muitakin lintuveden hoitokeinoja, kuten pesimäpaikkojen luomista korottamalla saaria maa-aineksella ja raivattujen alueiden sorastamista, jolloin kasvillisuus ei pääse niin nopeasti valtaamaan alaa.

– Seuraamme aktiivisesti, miten nopeasti kunnostetut saaret vaativat uudelleen pensaikon raivauksia. Monet saarista eivät sovellu lammaslaidunnukseen ja niiden jatkuva hoitaminen niittämällä on turhan työlästä. Sorastukset voisivat olla yksi ratkaisu, pohtii suunnittelija Riku Elfving Metsähallituksen Luontopalveluista.

Saaret sijaitsevat lähellä Oulujärven retkeilyaluetta. Kaadetut puut ilahduttavat lintujen lisäksi myös retkeilijöitä, sillä niistä tehdään polttopuuta, joka ajetaan talvella Honkisen taukopaikalle.

Lokit ja tiirat avainasemassa

Oulujärven lintusaarten Natura 2000 -alue on linnustolle perustettu suojelualue, jonka suojeluperusteena ovat avoimessa pesimäympäristössä pesivät lajit. Onkin suuri ongelma, että avoimia pesimäympäristöjä löytyy yhä vähemmän.

– Linnut ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi Kalikan saarella pesi vielä vuonna 1997 yli 60 naurulokkiparia, viime vuosien laskennoissa vain 0–2 paria. Samankaltaisia havaintoja on myös muilta Natura-alueen saarilta, Elfving kuvailee.

Lokit ja tiirat ovat lintuvesien avainlajeja. Pesiään puolustavat emot suojelevat samalla myös muiden lintujen pesintöjä petoja vastaan. Lintuvesiltä vähenevät tyypillisesti monet muutkin lintulajit, jos lokkikolonia syystä tai toisesta häviää.

Metsähallituksen toimet kohdistuvat Natura-alueelle, mutta onnistuessaan niillä on positiivinen vaikutus koko Oulujärven linnustoon. Lintusaarten kunnostustöitä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.

Lisätietoja:

Suunnittelija Riku Elfving, Metsähallitus Luontopalvelut: riku.elfving@metsa.fi, 040 620 3212

Oulujärven retkeilyalue (luontoon.fi)