Julkaistu 14.4.2021

Preiviikinlahdella ja Kokemäenjoen suistossa suunnitellaan lintuvesien kunnostuksia yhteistyönä

Metsähallituksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistiedote

Metsähallitus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittavat lintuvesien kunnostamisen suunnittelun Preiviikinlahdella ja Kokemänjoen suistossa. Alue on valtakunnallisesti arvokas lintujen pesimä- ja levähdysalue. Kunnostusten suunnittelu on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata, suojella ja vahvistaa suomalaista luontoa ja sen monimuotoisuutta.

Kokemäenjoen suisto on Suomen suurin suisto. Preiviikinlahdella avautuvat laajat rantaniityt sekä Pohjoismaiden yksi pisimmistä hiekkarannoista. Moni uhanlainen lintulaji löytää turvasataman täältä.

– Luonnon monimuotoisuus on huikea täällä. Tavoitteena meillä on ennen kaikkea parantaa taantuvien ja uhanalaisten kahlaaja- ja vesilintukantojen elinmahdollisuuksia, kertoo suunnittelija Roland Vösa Metsähallituksen Luontopalveluista.

Metsähallitus suunnittelee vanhan jokiuoman tulvittamista, niittyjä kuivattavien ojien tukkimista, puuston raivauksia, laidunten laajennusta sekä arvokkaiden perinnemaisemien kunnostamista. Suunnittelun pohjaksi Metsähallitus teettää alueella kattavat pesimälinnustoselvitykset kevään aikana.

Etualalla suuri peltoalue, taustalla merenlahti.
Preiviinkinlahti. Kuva: ELY-arkisto, Kokemäenjoki_LIFE-hanke

Kunnostustoimia suunnitellaan maanomistajia kuunnellen. Yyterin lieterannoilla suunnitellaan  fladan eli merestä nousevan lahden vesien ohjausta. Maanomistajat osallistuvat suunnitteluun alusta alkaen.

– Valtavan hienoa kuulla suunnitelmista, haluamme osaltamme edistää suojelutyötä, tähdentää UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.

UPM on tehnyt yhteistyötä alueen luonnonhoidon kanssa useita vuosia avaamalla aluetta kävijöille ja mahdollistamalla kunnostustoimia erittäin uhanalaisen etelänsuosirrin pesimäpaikalla.

Vieraspetojen tehopyynnillä kyytiä minkille ja supikoiralle

Vieraspetojen aiheuttama uhka linnustolle on tunnustettu ongelma, jonka torjuntaan viime vuonna alkanut Suomen riistakeskuksen koordinoima SOTKA-vieraspetohanke on tarttunut. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään kohteilla. Minkkiä ja supikoiraa aletaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti poistamaan alueelta ammattimaisesti toimivien metsästäjien avulla.

– Pyynnin organisoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeätä sitouttaa paikalliset metsästäjät mukaan vieraspetojen pyyntiin, toteaa lintuvesikoordinaattori Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistämässä alueella ranta-alueiden monikäyttösuunnittelua, joka helpottaa tärkeimpien monimuotoisuus- ja vesiensuojelukohteiden tunnistamista ja niiden kunnostusten suunnittelua. Lisäksi ELY-keskus tekee tänä vuonna ainakin ranta-alueiden raivauksia Enäjärvellä.

Luontoelämyksiä ja virkistäytymistä

Yyterinniemi on tärkeä virkistyskäyttökohde niin alueen asukkaille kuin matkailijoille. Yyterin kuuluisat hiekkarannat vetävät väkeä kesällä nauttimaan valkoisista hiekkarannoista ja dyyneistä. Lintuharrastajat tulevat puolestaan loppukesästä ihailemaan arktisten kahlaajien näyttävää syysmuuttoa.

Osana Selkämeren kansallispuistoa Preiviikinlahden alueella vierailee kymmeniä tuhansia matkailijoita. Huolehtimalla alueen luontoarvoista voidaan tarjota monipuolisia elämyksiä, hengähdystaukoja ja seikkailuja luonnon äärellä. Kunnostustoimien myötä alue pysyy sekä linnustolle että ihmisille houkuttelevana vierailukohteena myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Roland Vösa, suunnittelija, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut; puh. 040 627 7017, roland.vosa@metsa.fi

Maria Yli-Renko, lintuvesikoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus; puh. 050 380 6573, maria.yli-renko@ely-keskus.fi