Julkaistu 15.4.2019

Polku luontoon -hankkeen opit ja kokemukset julkaistu

Noin miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Vamma tai sairaus voi vaikuttaa merkittävästi liikkumisen mahdollisuuksiin ja esimerkiksi perheiden ja yhteisöjen yhteisiin harrastuksiin. Loppusuoralla olevan Polku luontoon -hankkeen opit ja kokemukset on nyt koottu julkaisuiksi kaikkien hyödynnettäväksi.

Polku luontoon – hankkeessa (2017‒2019) on kehitetty ja edistetty soveltavaa luontoliikuntaa. Hankkeessa on pyritty selvittämään erilaisia polkuja luontoon soveltavan liikunnan näkökulmasta, kuvamaan eri toimijoiden rooleja luontoliikunnan mahdollistamisessa ja lisäämisessä sekä tunnistamaan luontoliikuntaa rajoittavia ja luontoliikuntaan kannustavia tekijöitä.

Hankkeen opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun, jotka on julkaistu Metsähallituksen julkaisuina.

  • Polku luontoon! -loppujulkaisu kokoaa yhteen hankkeen keskeisimmät opit ja kokemukset. Julkaisussa perehdytään luontoliikuntaan neljässä osiossa. Tietoa syventävät mielenkiintoiset asiantuntijatekstit, ja linkkejä ja vinkkejä jaetaan lukijoille runsaasti.
  • Palvelupolku luontoon -suunnittelutyökalu on laadittu helpottamaan ja jäsentämään luontoliikunnan suunnittelua ja toteutusta ja kuvaamaan erilaisia polkuja luontoon. Toteutuksessa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä.
  • Liikuttava luonto -suunnittelutyökalun lähtökohtana on ollut kehittää liikunnan suunnittelua, edistää mielekästä ja motivoivaa liikettä luonnossa ja luoda uusia tapoja suunnitella luontoliikuntaa jokaisen liikkujan omat lähtökohdat ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Polku luontoon -hanketta on toteuttanut Metsähallitus Luontopalvelut ja pääyhteistyökumppanina toiminut valtakunnallinen liikuntajärjestö Soveltava Liikunta SoveLi ry. Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksista vuosina 2017‒2019.

Poikkihallinnollisen kehittämistoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä terveyttä ja hyvinvointia edistävää luontoliikuntaa, mahdollistaa ainutlaatuiset luontohetket ja -retket kaikille, huomioida luontevasti yhdenvertaisuus luontoliikunnan palveluissa ja ymmärtää entistä paremmin luonnon ja luonnossa liikkumisen merkityksiä.

Lisätietoa kehittämistyöstä:

Erikoissuunnittelija Matti Tapaninen, Metsähallituksen Luontopalvelut, puh. 040 727 0453, matti.tapaninen(at)metsa.fi

www.metsa.fi/polkuluontoon