Julkaistu 12.6.2018

Pohjoisten LIFE-hankkeiden vetäjät koolla Punkaharjulla

Kokous järjestetään Suomen Metsämuseo Lustossa. Metsähallituksen vetovastuulla on käynnissä useita LIFE-hankkeita, joita projektipäälliköt ja muut vastuuhenkilöt esittelevät. Retkillä tutustutaan mm. Saimaannorppa-LIFE-hankkeen puitteissa Pihlajaveteen ja saimaannorppaan. Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Niitä elää Saimaalla 370–380 yksilöä. Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa edistetään saimaannorpan suojelua.

– Talvella kasattiin apukinoksia helpottamaan norppien pesintää. Keväällä on tarkistettu pesintäpaikkoja jäitä pitkin liikkuen huhtikuussa ja toukokuussa sukeltamalla. Viime talvena arvioidaan syntyneen kaikkiaan 86 saimaannorpan poikasta, summaa projektipäällikkö Raisa Tiilikainen.

Tapaamisen aikana retkeillään myös Punkaharjun metsissä pohtien harjumetsien hoitoa sekä luonnonhoidon ja matkailun yhdistämistä. Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään töitä Natura 2000 -alueilla ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi. Merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla, nummilla ja muissa arvokkaissa paahdeympäristöissä tehdään luonnonhoidollisia polttoja, raivataan puustoa ja pensaikkoa, siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja ja poistetaan vieraslajeja.

– Kuuma ja kuiva toukokuu kuivatti luontoa ja hallitut metsien ennallistamispoltot roihusivat luonnonsuojelualueilla ympäri Suomea. Punkaharjulla harjumetsiä hoidetaan maltillisemmin, paahdelajistolle yritetään raivata tilaa kuntanpoistolla ja harjumetsistä raivataan alikasvospihlajikkoa, kertoo projektipäällikkö Sanna-Kaisa Rautio.

Euroopan unioni myöntää rahoitusta luonnonsuojeluhankkeille LIFE-ohjelmansa kautta. Luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevilla hankkeilla pyritään parantamaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua. Tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön lintu- ja luontotyyppidirektiivit. Monet luontotyypit ja lajit tarvitsevat kertaluonteisia tai toistuvia hoitotoimia, joihin ei budjettirahoituksella useinkaan ole mahdollisuutta. Pitkäkestoiset hankkeet ja kumppanien saaminen mukaan niiden kautta auttavat säilyttämään kohteiden luonnonrikkautta.

MetsäpeuraLIFE on metsäpeuran kannanhoitohanke, jonka tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle.

– Palautuskohteiksi on valittu Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot, joihin metsäpeuroja vapautetaan totutustarhauksen jälkeen. Palautusistutusten lisäksi tavoitteena on edistää metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä sekä seurata kannan kehitystä, kertoo projektipäällikkö Sakari Mykrä.

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja luodaan uusia verkostoja ja käytäntöjä vesien tilan parantamiseksi.

– Hanke toimii koko maassa ja kumppaneita on yhteensä 30, toteaa Erikoissuunnittelija Jari Ilmonen.

– Vastikään alkanut Hydrologia-LIFE-hanke puolestaan turvaa arvokkainta suoluontoamme ennallistamalla ojitettuja soita ja kunnostamalla puroja, lampia ja arvokkaita lintujärviä, kertoo projektipäällikkö Tuomas Haapalehto.

Lisätietoa Metsähallituksen LIFE-hankkeista:

Saimaannorppa-LIFE
Paahde-LIFE
MetsäpeuraLIFE
Freshabit-LIFE IP
Hydrologia-LIFE