Julkaistu 1.2.2021

Pohjoiset toimijat kokoontuivat pohtimaan linjauksia valtion maiden hoidolle ja käytölle seuraaville viidelle vuodelle

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui 27.1. toiseen etätyöpajaan käsittelemään alueen luonnonvarojen ja maankäytön alustavia linjauksia. Sidosryhmien kuunteleminen jatkuu helmikuun alussa järjestettävissä kuntalaisten tilaisuuksissa sekä saamelaisnuorten kuulemistilaisuudessa.

Enontekiön, Inarin, Utsjoen sekä Sodankylän pohjoisosien keskeisistä sidosryhmistä koostuvan luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmän tehtävä on löytää kestäviä ratkaisuja, jotka yhteensovittavat alueen lukuisia käyttötarpeita, kuten poronhoitoa, luonnonsuojelua, metsätaloutta, erätaloutta sekä virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Yhteistyöryhmän ensimmäinen työpaja oli 21.10.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja mitoittaa luonnonvarojen käyttöä saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027. Syksyllä käynnistynyt suunnittelu valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Luonnonvarasuunnitelma tuo strategian linjaukset käytäntöön

Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä esitteli tilaisuudessa Metsähallituksen uutta strategiaa, johon myös saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma pohjautuu. Strategian päälinjoja ovat vastuullinen ja yhteistyöhön perustuva toiminta, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön turvaaminen, ihmisten hyvinvointi sekä luontoon ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen edellytysten turvaaminen ja edistäminen.

Strategia luo linjat luonnonvarasuunnittelulle. Yhdessä sidosryhmien kanssa työstettävät toiminnan linjaukset ja toimenpiteet kuvaavat, miten strategian linjaukset toteutetaan käytännössä saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarojen hoidossa ja käytössä seuraavalla viisivuotiskaudella.

Yhteistyöryhmän käsiteltyä ja kommentoitua alustavia toiminnan linjauksia, jatkaa Metsähallituksen asiantuntijoista koostuva projektiryhmä linjausten työstämistä ja kehittämistä. Linjauksiin palataan huhtikuisessa yhteistyöryhmän tapaamisessa.

Kuntalaiset voivat tällä viikolla kertoa toiveensa

Tällä viikolla järjestetään suunnitelma-alueen asukkaille etäyhteydellä kuulemistilaisuudet, joissa he voivat osallistua suunnitteluun kertomalla luonnonvarojen käyttöön liittyvistä havainnoista ja toiveista. Tiistaina 2.2. on vuorossa Inarin ja Sodankylän pohjoisosien kuntalaiset, keskiviikkona on Utsjoen vuoro ja 4.2. Enontekiön. Kaikki tilaisuudet järjestetään klo 17-19.

Helmikuun lopussa Suomen saamelaisnuorille järjestetään etäyhteydellä kuulemistilaisuus yhteistyössä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Lisäksi jokainen voi osallistua avoimeen karttakyselyyn.Lisätietoja avoimesta karttakyselystä, saamelaisnuorten kuulemistilaisuudesta ja kuntalaisten tilaisuuksista: www.metsa.fi/saame-lvs

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Olli Lipponen, p. 0407384408, olli.lipponen@metsa.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Jyrki Tolonen, p. 0400388609, jyrki.tolonen@metsa.fi