Julkaistu 18.10.2021

Pohjois-Lapin retkeilyrakenteita kunnostettu ahkerasti kesän aikana

Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän 2021 aikana kunnostettu retkeilijöitä palvelevia rakenteita ahkerasti. Kunnostuksen kohteeksi ovat päässeet niin tuvat, lintutornit, liiterit kuin riippusiltakin. Kunnostustöillä vastataan kasvaviin käyntimääriin.

Urho Kekkosen kansallispuiston ja Lemmenjoen kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet tasaisen vahvasti useita vuosia putkeen. Tammikuun ja heinäkuun välisellä ajanjaksolla kasvu Urho Kekkosen kansallispuistossa oli 32 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Lemmenjoen kansallispuistossa 50 %. Tänä vuonna odotetaankin taas kaikkien aikojen käyntimääräennätystä.

Urho Kekkosen kansallispuistossa on kunnostettu Sarvijoen autio- ja varaustupa sekä Sudenpesän vuokrakammi. Aikaisemmin syksyllä valmistui kokonaan uusi Rautulammen autio- ja varaustupa sekä päivätupa. Rautulammen kokonaisuus toteutettiin kokonaan uudella konseptilla niin modernin muotokielen kuin rakentamisen ja rakenteidenkin osalta.

Lisäksi kansallispuiston alueella uusittiin useita käymälöitä ympäristöystävällisemmiksi ja helpommin huollettaviksi. Urho Kekkosen kansallispuistossa uusittiin Lankojärven, Luirojärven, Sarvijoen, Sudenpesän, Suomunruoktun ja Tuiskukurun käymälät. Hammastunturin erämaassa Rautujärvi sai myös uuden käymälän ja Ruktajärvi Kevon luonnonpuiston läheisyydessä. Lemmenjoen kansallispuistossa kunnostettiin Vaskojoen autio- ja varaustupa.

Pyöröhirsistä tehty pieni rakennus, jossa leveä harjakatto ja oven päällä puunkappaleista tehtynä tuvan nimi.
Sudenpesän vuokrakammi on kunnostettu. Kuva: Lauri Mäenpää.

Sompion luonnonpuiston suosio on myös kasvanut paljon. Siellä kunnostettiin Pikku-Tankavaaran ja Sompiojärven lintutornit sekä Pyhä-Nattasen reitin lähtöpaikan käymälä. Sompion luonnonpuiston itäpuolella sijaitsevan Orposen riippusilta kunnostettiin uusimalla kansilankutus ja kaiteet.

Retkeilyrakenteiden kunnostus vaikuttaa myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen kohteiden lähialueilla. Suurin osa kunnostus- ja rakennuskohteista kilpailutettiin ulkopuolisina urakoina ja osa töistä toteutettiin Metsähallituksen Luontopalvelujen henkilöstön omin voimin. Kaikki työt ovat sujuneet hyvin ja suunnitellussa aikataulussa.

Lisätietoja

Rakennusmestari Lauri Mäenpää, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, puh. 040 614 6106.