Julkaistu 24.2.2020

Pohjois-Karjalan luontomatkailun kehittämisen tueksi valmistui uutta tutkimustietoa

Kolin kansallispuistosta ja Kolin biosfäärialueelta on valmistunut kolme alueen luontomatkailun kehittämistä tukevaa raporttia. Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen ja Kolin biosfäärialueen yritystutkimuksen tietoja hyödynnettiin tuoreeltaan Kolin biosfäärialueen luontomatkailusuunnitelman 2020–2025 valmistelussa. Luontomatkailusuunnitelma ja kävijätutkimus toteutettiin osana Suomen ja Venäjän rajoja ylittävää Karelia CBC Super-hanketta.

Unescon vuonna 1992 perustama Pohjois-Karjalan biosfäärialue, jota näissä tutkimuksessa kutsutaan Kolin biosfäärialueeksi, sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun, Kontiolahden, Lieksan ja Ilomantsin kuntien alueilla. Kolin biosfäärialueeseen sisältyvät Metsähallituksen hallinnoimat suojelu- ja retkeilyalueet, eli Kolin, Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot, Ruunaan retkeilyalue sekä useita pienempiä Metsähallituksen hallinnoimia suojelualueita.

Kolin biosfäärialueen luontomatkailusuunnitelmassa 2020–2025 on linjattu suojelu- ja retkeilyalueiden luontomatkailun suuntaviivat ja etsitty tapoja edistää alueille suuntautuvaa kestävää luontomatkailua.

– Luontomatkailusuunnitelman toimenpidesuunnitelmassa Kolin biosfäärialueen suojelu- ja retkeilykohteille on määritelty päämääriä, jotka kehittävät alueen viestintää, markkinointia ja yhteistyötä, reitistöjä ja palvelurakenteita, alueen retkeilyneuvontaa sekä biosfäärialueen kestävää luontomatkailua luoden mahdollisuuksia monipuoliselle ja vastuulliselle, luontomatkailukohteen vetovoimaa lisäävälle liiketoiminnalle, kertoo suunnitelman koostanut suunnittelija Satu Naumanen. Luontomatkailusuunnitelman on laatinut Metsähallituksen Luontopalvelut yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa.

Kolin biosfäärialueen yritystutkimuksessa selvitettiin alueella toimivien luontomatkailuyritysten toimintaa ja tutkimusalueen merkitystä näiden yritysten toiminnalle. Vuoden 2018 huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana kyselyyn vastasi 48 alueella toimivaa yritystä. Noin 58 prosenttia vastanneista kertoi käyttävänsä jotain Kolin biosfäärialueen suojelu- tai retkeilyalueista yritystoiminnassaan. Kolin biosfäärialuetta toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä 68 prosenttia arvioi tutkimusalueen merkitsevän toiminnalleen melko paljon tai erittäin paljon.

Yleisimmät yritysten toimialat olivat majoituspalvelut ja ohjelmapalvelut, sekä ravitsemuspalvelut. Lisäksi 89 prosenttia yrityksistä arvioi kestävän luontomatkailuperiaatteiden toteutuneen yrityksissään ja Metsähallituksessa melko hyvin tai erittäin hyvin. Matkailun tulevaisuus näytti yritysten silmissä valoisalta: 94 prosenttia vastanneista ennusti alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa.

Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2019 helmikuun ja syyskuun välisenä aikana ja siihen osallistui yhteensä 750 kansallispuiston kävijää. Vuonna 2019 kävijöistä oli 77 prosenttia kotimaisia matkailijoita, 10 prosenttia ulkomaisia matkailijoita ja 14 prosenttia paikallisia asukkaita. Suurin osa saapuu Kolille oman perheen jäsenten kanssa ja pienissä 2-5 hengen seurueissa. Lapsiperheitä oli 23 prosenttia kävijöistä. Suurimmat kävijäryhmät miehissä olivat 45–54-vuotiaat ja naisissa 24–34 vuotiaat.

SUPER-hankkeessa keskitytään Suomen ja Karjalan tasavallan pilottikohteiden luontomatkailun ja jätteenhallinnan suunnitteluun vuosina 2018–2020. Hankkeessa tutkitaan ja vahvistetaan ympäristön kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä. Karelia CBC SUPER -hankkeen ovat rahoittanut Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä.

Lisätietoja:
Suunnittelija Satu Naumanen, Metsähallitus, puh. 040 3566 203, satu.naumanen(at)metsa.fi

Pohjois-Karjalan biosfäärialue (kareliabiosphere.fi)