Julkaistu 7.12.2021

Pikku-Syötteen tonttialueen maisemanhoito tehdään asiakkaiden toivomuksesta

Metsähallitus toteuttaa Pudasjärven Pikku-Syötteellä joulukuussa 2021 maisemahakkuun, jossa vapaita tontteja ympärysmetsineen käsitellään puustoa harventamalla. 

”Toive metsänkäsittelyyn on tullut asiakkailta, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet tontin Pikkusyötteentien tai Ylärinteentien varrelta. Palautetta on tullut myös asiakkailta, jotka ovat käyneet katsomassa vapaina olevia tontteja.”, kertoo myyntineuvottelija Tarja Puurunen Metsähallituksesta. 

Koska toimitaan matkailualueen ytimessä ja myös kaava-alueella, on hakkuutavan valitseminen tärkeää. Suunnitelman mukaan vajaa puolet puustosta poistetaan niin, että eri kokoisia ja näköisiä, terveitä puita säästetään ja puuston koko- ja tilajakauma olisi vaihteleva hakkuun jälkeen. 

Myös ajankohta valitaan huolellisesti. ”Marras-joulukuussa on usein jo lunta ja pakkaskelejä, jolloin pystytään välttämään ajourapainaumia. Avainasemassa on koneyrittäjä ja hänen tietotaitonsa. Tämän kohteen metsäkoneyrittäjällä on kokemusta maisemahakkuista monelta kohteelta. ”, kertoo suunnittelija Kirsi-Maria Kontas Metsähallituksesta.

Jäävien puiden valinnalla on merkitystä maiseman kauneuden kannalta. Siihen kiinnitetään hakkuissa erityistä huomiota. Monen mielestä oksat ja risut rumentavat maisemaa, joten metsän harventamisen jälkeen hakkuutähteet kerätään pois. 

Lisätietoja:
Metsähallitus Kiinteistökehitys, myyntineuvottelija Tarja Puurunen p. 0400-32 2060
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Kirsi- Maria Kontas p.040- 767 6262

Syötteen alueen tontit: https://www.laatumaa.fi/tontit