Julkaistu 31.3.2020

Pienipiirteistä metsänkäsittelyä Suomussalmen taajaman läheisyydessä

Metsähallitus on aloittamassa metsien käsittelyä Suomussalmella taajaman läheisyydessä Lomakylä-Akonvaara alueella. Työt kestävät arviolta huhtikuun loppuun saakka ja tavoitteena on edetä siten, että vasta hiihtokelien loputtua siirrytään suosituille hiihtoalueille. Ajankohdaksi töille pyrittiin valitsemaan viikot, jolloin metsien muuta monikäyttöä ja liikennettä alueen tiestöllä olisi mahdollisimman vähän.

Suunnitelmassa on harvennusta ja poimintahakkuuta sekä pieni ala siemenpuuhakkuuta. Normaalin harvennuksen lisäksi käsitellään metsiä maisemaa hoitaen ja tervasroso- tai tykkytuhopuita poistaen. Tavoitteena on kestävä, eri-ikäisrakenteinen metsä, jossa metsän uudistuminen tapahtuisi vähitellen luontaisesti.

Useat kuviot ovat tiessä kiinni, joten alueen teillä kulkevia pyydetään noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. Turvaetäisyys hakkuukoneeseen on 70 – 90 metriä ja ajokoneeseen 20 metriä.

Työmaasta varoitetaan liikennemerkein.

Lisätietoja: Metsähallitus, Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen, 040 753 7372, ulla.lehtonen@metsa.fi