Julkaistu 25.8.2022

Pienetkin teot edistävät luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä – maastokoulutusta metsänomistajille Eurassa

Luontokato etenee huolestuttavaa vauhtia. Suurin osa Suomen metsistä on talouskäytössä, joten talousmetsien luonnonhoito on keskeisessä roolissa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Jokainen metsänomistaja voi osallistua pienin teoin metsiemme lajikirjon säilyttämiseen.

Beetles LIFE -hanke järjestää koulutusretken metsänomistajille Eurassa torstaina 1. syyskuuta. Koulutuksessa jaetaan käytännönläheisiä vinkkejä monimuotoisuuden edistämiseen talousmetsissä. Puheenaiheina ovat mm. lukuisille hyönteisille elintärkeä lahopuu, monimuotoisuuden kannalta tärkein puulajimme eli haapa sekä kulotus luonnonhoitomenetelmänä.

– Aiempien koulutusten perusteella näyttää siltä, että metsänomistajilla on kiinnostusta huolehtia luonnon monimuotoisuudesta omilla maillaan. Moni kokee huolta luonnon köyhtymisestä ja haluaa kantaa kortensa kekoon, pohtii Beetles LIFE -koulutuksia koordinoiva luonnonhoidon asiantuntija Matti Välimäki Suomen Metsäkeskuksesta.

Lähde mukaan oppimaan, miten talousmetsään tuodaan lajirunsautta! Koulutusretken metsänomistajille vetää Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen. Mukana on myös hyönteisasiantuntija, suojelubiologi Sampsa Malmberg Metsähallituksen Luontopalveluista.

Ajankohta: Torstai 1.9.2022 klo 17–19.30
Paikka: Kokoontuminen Euran S-marketilla, Satakunnankatu 4, 27510 Eura

Ilmoittaudu mukaan 31. elokuuta mennessä Jarmo Uimoselle (jarmo.uimonen@metsakeskus.fi).

Beetles LIFE -hanke suojelee monimuotoista metsäluontoa monipuolisin keinoin

Beetles LIFE -hanke keskittyy kahdeksan harvinaisen hyönteisen suojeluun, mutta samalla vaalitaan jopa tuhansia muitakin metsälajeja ja niiden elinympäristöjä. Hyönteisillä on keskeinen ja korvaamaton rooli ekosysteemien toiminnassa. Monilajinen eliöyhteisö edistää koko metsän hyvinvointia.

Beetles LIFE käy luontokatoa vastaan parantamalla kohdelajien elinympäristöjä mm. ennallistamispoltoilla. Lisäksi hankkeeseen kuuluu tiedon välittämistä uhanalaisista hyönteislajeista ja luonnon monimuotoisuudesta. Osana hanketta Metsäkeskus järjestää useita metsänomistajien koulutuksia ympäri maata. Beetles Life -hanketta koordinoi Metsähallitus ja Metsäkeskus on yksi hankekumppaneista.

Lisätietoja:

Euran koulutusretki:

Luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen, Metsäkeskus, jarmo.uimonen@metsakeskus.fi, p. 040 5253053

Metsäkeskuksen Beetles LIFE -koulutukset metsänomistajille:

Luonnonhoidon asiantuntija Matti Välimäki, Metsäkeskus, matti.valimaki@metsakeskus.fi, p. 050 592 9341

Beetles LIFE -hanke ja hyönteisten suojelu:

Suojelubiologi Sampsa Malmberg, Metsähallitus, sampsa.malmberg@metsa.fi, p. 040-5839648

Lue lisää Beetles LIFE -hankkeesta