Julkaistu 3.5.2023

Perämeren rannoilla urakoitiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi

Metsähallituksen Eräpalvelujen ja Suomen riistakeskuksen koordinoimassa Helmi-vieraspetohankkeessa pyydetään vieraspetoja arvokkailta lintuvesikohteiltamme. Pyyntityön tavoitteena on turvata vesilintujen pesintää. Vuoden 2022 aikana seitsemän vieraspetojen pyyntiin vihkiytynyttä pyyntiryhmää urakoivat yli 4000 tuntia minkkien ja supikoirien poistamiseksi Perämeren rannikolta. 

Helmi-vieraspetohanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta. Taantuneiden vesilintukantojen turvaamiseen tähtäävää pyyntityötä tehdään Perämeren rannikolla Torniosta Siikajoelle ulottuvalla alueella. Kohteet ovat Helmi-vieraspetohankkeen pohjoisimmat.

Vieraspetoja pyydettiin Perämeren rannikolla seitsemältä hoitoalueelta. Supikoiraa ja minkkiä esiintyy alueilla varsin vaihtelevasti. Vieraspetoja tavataan näillä korkeuksilla kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin eteläisemmillä alueilla. Alueen vieraspetopyynnissä on myös omat haasteensa.

– Hoitoalueiden laajat pinta-alat sekä vaikeat pyyntiolosuhteet, kuten pitkä ja runsasluminen talvi sekä meriveden korkeuden vaihtelu, vaativat pyytäjiltä todellista ammattitaitoa, kertoo Perämeren alueella hankkeesta vastaava metsästyksen asiantuntija Teppo Kakkonen.

Perämeren rannikon hoitoalueiden erot vieraspetojen määrissä ovat huomattavia. Ensimmäisen tehopyyntivuoden aikana saaliiksi saatiin 57 supikoiraa ja 38 minkkiä.  Pyynteihin osallistui yhteensä 40 hankepyytäjää.

Helmi-vieraspetohankkeella hyvä vastaanotto

Helmi-vieraspetohankkeeseen osallistuvat pyyntiryhmät koostuvat alueiden metsästäjistä. Pyyntiryhmän jäsenien rekrytoinnissa alueen riistanhoitoyhdistykset sekä metsästysseurat ovat toimineet aktiivisesti apuna. Pyyntiryhmien käyttöön on annettu minkin sekä supikoiran loukkuja, riistakameroita ja loukkuhälyttimiä.

Helmi-vieraspetohanke on otettu hyvin vastaan Perämeren alueella.

– On ollut mahtava huomata, että pyyntiryhmien tekemä aktiivinen pyyntityö ja hankkeen saama näkyvyys on aktivoinut myös hankkeen ulkopuolisia metsästäjiä vieraspetojen pyyntiin. Työ tuottaa tulosta, sillä lähes poikkeuksetta hoitoalueilla tavatut supikoirat on saatu poistettua. Tästä lähtee suuri kiitos hankkeeseen osallistuneille pienpetopyytäjille, kiittelee Kakkonen.

Pyynnin tehokkuus hoitoalueilla perustuu pyyntiryhmien pitkäjänteiseen työhön, jossa valtaosa työpanoksesta käytetään vieraspetojen etsimiseen. Vuoden 2022 aikana suoritettujen pyyntien yhteydessä pyytäjät ovat keränneet paljon tietoa, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää alueiden tarkastelussa, pyyntien suunnittelussa sekä pyyntien tehostamisessa.

Talviset olosuhteet haastaneet kevätpyyntiä

Perämeren rannikon hoitoalueella minkkien ja supikoirien kevätpyyntiä on jouduttu suorittamaan hyvin talvisissa olosuhteissa. Kevään lumitilanne vaikuttaa voimakkaasti supikoirien mahdollisuuksiin etsiä ravintoa. Myös minkkien loukkupyynti on ollut kevään runsaiden lumisateiden takia erittäin haastavaa. Minkit pysyvät pitkälle kevääseen jääkannen alla piilossa. Pienpetopyytäjien aktiivinen pyyntityö on kuitenkin palkittu, sillä Tornion hoitoalueella minkkejä on jäänyt loukkuihin haasteellisista olosuhteista huolimatta.

Pyynneissä keskitytään parhaillaan minkin pyynnin tehostamiseen parantamalla pyyntiryhmien osaamista sekä pyyntikalustoa. Keväällä tapahtuva tehopyynti kohdistetaan suojelualueiden välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on turvata lintujen pesintää poistamalla vieraspetoja niiden tärkeimmiltä pesimäalueilta.

Työ vesilintujen elinolojen parantamiseksi jatkuu

Aktiivista työtä vieraspetojen poistamiseksi jatketaan tärkeillä hoitoalueilla. Mikäli Perämeren rannikolla ei olisi hyvin koordinoitua vieraspetojen pyyntiä, vieraspetokannat pääsisivät kasvamaan nopeasti sietämättömän suuriksi.

– Vieraspetopyynnin jatkuvuus on tärkeää, sillä supikoiria on tämän kevään aikana havaittu myös sellaisilla alueilla, joita olemme pitäneet supikoiravapaina. Aktiivinen vieraspetopyynti on Perämeren rannikolla siis välttämätöntä, jotta vieraspetokannat eivät pääsi kasvamaan nopeasti liian suuriksi, Kakkonen taustoittaa hankkeessa tehtävän pyyntityön merkitystä.

Lisätietoja:

Teppo Kakkonen, Metsästyksen asiantuntija, Metsähallitus, Helmi-vieraspetohanke /  Perämeren alue:
puh. 040 631 5462, teppo.kakkonen@metsa.fi

Tietoa hankkeesta, pyyntikohteista ja vieraspedoista (vieraspeto.fi)
Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi)