Julkaistu 4.6.2019

Perämeren rannikon linnut lasketaan tarkkaan tänä kesänä

Metsähallituksen biologit haravoivat Perämeren rannikkoa kiikareiden kanssa näinä viikkoina. Kattavia saaristolintulaskentoja on tehty Natura-saarilla edellisen kerran 15 vuotta sitten Oulun pohjoispuolella ja 5 vuotta sitten Raahessa. Odotettavissa on muutoksia käsitykseemme Perämeren lintukannoista.

Rannikko-LIFE-hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita. Hoidettavana on rannikon luontoa Perämereltä Viron pohjoisrannikolle. Hankkeessa tehdään myös paljon vapaaehtoistyötä. EU-rahoitteisen mittavan luonnonsuojeluhankkeen budjetti on 8,7 miljoonaa euroa.

Konkreettiset työt alkavat saaristolinnustolaskennoilla Perämerellä Raahessa ja Haukiputaan–Simon saarilla. Raahessa laskennat liittyvät linnustohoitokohteiden seurantoihin. Laskennoilla selvitetään hoitotoimien vaikutuksia lintusaarilla. Tänä vuonna katsotaan nykytilanne ennen toimien käynnistämistä. Avoimuutta lisäävät hoitotoimet, kuten pensaiden raivaus ja laidunnus toteutetaan Raahen ulkoluodoilla ja Iin Krunneilla lähivuosina.

Haukiputaan–Simon saarilla laskennat liittyvät hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Lintuasiantuntijat etsivät arvokkaimmat linnustokohteet, joiden suojeluun- ja hoitoon on tarvetta kiinnittää huomioita.
Laskennat tekevät Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologit. Urakkana on käydä läpi kymmeniä luotoja, satoja kilometrejä rantaa, tuhansia lintupareja. Edellisistä Natura-saarten lintulaskennoista on niin paljon aikaa, että on todennäköistä odottaa suuriakin muutoksia käsitykseemme Perämeren lintukannoista.

Onko Suomen suurimpiin lukeutuva räyskäkolonia edelleen voimissaan?

Onko valkoposkihanhien ja merimetsojen voittokulku ulottunut jo Perämeren pohjukkaan?

Miten voivat uhanalaistuneiden, ennen yleisten lajien, kuten tukkasotkien, pilkkasiipien ja selkälokkien kannat?

Selvitettäviä kysymyksiä riittää.

Selkälokki ja kaksi räyskää. Kuva: Hannu Tikkanen, Metsähallitus.

Vuosina 2018-2025 toteutettava Rannikko-LIFE on EU-rahoitteinen luonnonsuojeluhanke, jossa kunnostetaan rannikon lajirikkaita elinympäristöjä raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Näin vahvistetaan elinympäristöjen verkostoa, jotta lajit pystyvät leviämään uusille alueille ilmastonmuutoksen muuttaessa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hoidon kohteena on 41 Natura 2000 -suojelualuetta Perämereltä Viron pohjoisrannikolle.

Lisätiedustelut ja mahdolliset pyynnöt päästä mukaan seuraamaan laskentoja:
Biologi Hannu Tikkanen, Metsähallitus, hannu.tikkanen(at)metsa.fi, p. 0400 162072

Kuva: Selkälokki ja kaksi räyskää. Kuvannut Hannu Tikkanen, Metsähallitus.