Julkaistu 15.12.2021

Pellossa edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä matkailun painopistealueella

Metsähallituksen ja Pellon Kehitys Oy:n perustaman Ritavaara-Miekojärvi-yhteistyöryhmän tavoitteena on matkailun sekä metsätalouden, luonnonsuojelun, porotalouden ja kaavoituksen yhteistyö Pellon kunnan tärkeällä matkailun painopistealueella. Myös Pellon kunnan esittämä kansallispuistohanke sijoittuu tälle alueelle.

Yhteistyöryhmän perustaminen lähti liikkeelle Lapin väistyvän aluejohtajan Kii Korhosen aloitteesta Pellon metsätoimijoiden, matkailuyrittäjien, Pellon kunnan sekä porotalouden yhteispalaverissa. 

Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa 9.12. käytiin läpi matkailuyrittäjien näkymiä ja tarpeita alueiden käytössä. Keskustelua käytiin myös suojelualueista sekä porotaloudesta mahdollisen kansallispuiston perustamiseen liittyen.

Ensimmäisessä kokouksessa paikalla oli seitsemän edustajaa kahdestatoista. Metsähallituksen lisäksi metsätoimijoista on ryhmässä mukana myös yksityismetsätalouden edustaja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Metsähallituksen tiimiesimies Kari Koivumaa, sihteeriksi Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Juho Nurmela.

”Tapaamisen henki oli hyvin keskusteleva, yhteistyöhaluinen ja rakentava”, tiimiesimies Kari Koivumaa kehuu. 

Kokouksessa sovittiin muun muassa, että tärkeille, valtion mailla sijaitseville maisema-alueille toteutetaan tarvittaessa maisemanhoitohakkuita ja yhteistyöryhmä osallistuu Karhumaan kaava-alueen maisemahakkuiden suunnitteluun. Ryhmällä on roolinsa myös kaavoituskohteiden mietinnässä.

Yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa ensi keväänä käydään läpi mahdollisen kansallispuiston perustamiseen liittyviä asioita.

Nyt perustettu ryhmä on kolmas yhteistyöryhmä Länsi-Lapissa. Muut ryhmät sijoittuvat Ylläkselle ja Ylimuonioon.

”Yhteistyöryhmät on koettu tärkeiksi niin Ylimuoniossa kuin Ylläksellä. Yhteistyöllä asiat ovat hoituneet ilman konflikteja. Ritavaara-Miekojärvi-ryhmä jatkaa tätä hyväksi todettua toimintalinjaa”, Kari Koivumaa vakuuttaa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Kari Koivumaa, p. 0400 379 061.