Julkaistu 29.10.2018

Peitteistä metsänkäsittelyä sovelletaan kansallispuiston läheisyydessä Hossassa

Metsähallitus soveltaa jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä kansallispuistoon rajoittuvassa kohteessa Hossassa.

Maanantaina alkanut puunkorjuu Pistonlehdon tien varressa tehdään muun muassa monikäytön kannalta tärkeimmällä kohteella – Aittojärven tulipaikan läheisyydessä – jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä soveltaen. Hakkuissa kiinnitetään erityistä huomiota maisemaan. Toteutustapana on poimintahakkuu.

”Säästöpuuryhmien sijoittelulla estetään maiseman jyrkät vaihtelut. Myös kulttuuriperintöinventoinnissa paikkatietojärjestelmään merkityt peurakuopat otetaan huomioon metsänkäsittelyssä”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ulla Lehtonen kertoo.

Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tehdään kesäkuussa uudistetun Metsähallituksen ympäristöoppaan ohjeita noudattaen.

Metsähallitus on jo aiemmin esitellyt käsittelysuunnitelmat Hossan alueen yrittäjille, jotka hyväksyivät toimenpiteet ilman muutoksia. Yrittäjät on kutsuttu tarkastelemaan tehdyn työn jälkeä heti töiden alettua, jolloin asiaan voi vielä vaikuttaa.

Päivitys 30.10.2018

Poimintahakkuut ovat päättyneet Aittojärven tulipaikan läheisyydessä.

Metsähallitus esitteli työnjälkeä Hossan matkailuyrittäjille eilen hakkuiden alkuvaiheessa ja sovittiin, että metsänkäsittelyä jatketaan tehdyn suunnitelman mukaan. Poimintahakkuussa poistettiin alle puolet lähtöpuustosta.

Ennen poimintahakkuuta.

Poimintahakkuun jälkeen.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen, 040 753 7372