Julkaistu 30.11.2021

Patojen kunnon selvitystyö etenee Teijon kansallispuistossa

Metsähallitus selvittää Teijon kansallispuiston alueella sijaitsevien, muinaismuistolain nojalla suojeltujen patorakennelmien kuntoa.  Nyt aloitetaan patorakennelmien kairaukset, joiden avulla määritellään historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne. 

Pieni telaketjuilla seisova työkone ja koneenkäyttäjä sen vieressä padon päällä.
Kairavaunu Kirjakkalan padon päällä. Kuva: Okko Salo / Metsähallitus.

Patoasiantuntijoiden tehtävänä on selvittää Hamarijärven eli ns. Kirjakkalan padon ja Sahajärven patojen (Fleminginpato ja Voimalaitospato) sekä niihin liittyvien patorakennelmien kunto ja laatia patojen korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen. Metsähallitus tekee työn yhdessä vesirakenne- ja vesitaloussuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimisto Maveplan Oy:n kanssa.

Patokohteet on katselmoitu loka- ja marraskuun aikana Maveplanin patoinsinöörien ja valtakunnallisen patoviranomaisen kanssa. Marraskuun aikana Metsähallitus on kunnostanut Fleminginpadolle johtavan vanhan huoltotien ja viikolla 48 käynnistyvät patorakennelmien kairaukset, joiden avulla määritellään historiallisten patorakennelmien koostumus ja rakenne.

Pohjatutkimuksina padoilla suoritetaan paino- ja heijarikairauksia, joiden avulla selvitetään patorakenteen tiiveyttä. Painokairausmenetelmä on pohjoismaisten maalajien ominaisuuksien tutkintaan soveltuva, alun perin ruotsalainen menetelmä. Lisäksi padon maa-aineksesta otetaan näytteitä eri syvyyksiltä, joista tutkitaan rakeisuus laboratorio-olosuhteissa.

Teijon kansallispuiston virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti. Patojen tulevien korjaustoimenpiteiden jälkeen on mahdollista, että mm. Sahajärven rannalla sijaitseva Fleminginpato liitetään osaksi kansallispuiston virallisia reittikokonaisuuksia.

Lisätietoja

  • Hankkeesta yleisesti: Metsähallituksen erikoisuunnittelija Petri Loikkanen, puh. 0206394079
  • Teijon patojen historia ja kulttuuriperinnön suojelu: Metsähallituksen erikoisuunnittelija, arkeologi Tapani Tuovinen, puh. 0206394169
  • Pohjatutkimukset / Maveplan Oy: Topi Malinen, puh. 044 556 9209, sposti topi.malinen@maveplan.fi
  • Patojen kunnon selvityshanke / Maveplan Oy: Olli Utriainen, puh. 040 5844327, sposti olli.utriainen@maveplan.fi