Julkaistu 8.11.2022

Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtajaksi

MMM Pasi Korteniemi on valittu Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen.

Asiakkuusjohtaja johtaa Metsätalous Oy:n Asiakaslogistiikka-prosessia, ja hänellä on kokonaisvastuu puutavaran myynnistä, puunkorjuusta ja -toimituksista sekä puutavaran hankinnan budjetista. Hän vastaa myös toiminnan kehittämisestä sekä puutavaran hankinnan valtakunnan tason urakoitsijayhteistyöstä.

Asiakkuusjohtaja on Metsätalous Oy:n johtoryhmän jäsen ja raportoi Metsätalous Oy:n toimitusjohtajalle. Asiakkuusjohtajan toimipaikka on Hämeenlinna.

Pasi Korteniemellä on vahva kokemus ja laaja näkemys puukaupasta, metsäsektorin toimintaympäristöstä ja sektorin toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Hän siirtyy asiakkuusjohtajaksi Metsätalous Oy:n Etelä-Suomen aluejohtajan tehtävästä. Aikaisemmalla työuralla Korteniemi on toiminut Metsähallituksen eri toimipisteissä useissa metsätalouden myynnin, puunhankinnan ja metsäomaisuuden hoidon tehtävissä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 0400 388 614 
aluejohtaja Pasi Korteniemi, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 571 6420