Julkaistu 9.12.2020

Partio ja Metsähallitus jatkavat yhteistyötä lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamiseksi

Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Yhteistyönä perustetulla Evon nuorisoleirialueella on vietetty monia unohtumattomia leirejä ja tapahtumia. Hyvä yhteistyö jatkuu nyt uuden kumppanuussopimuksen puitteissa, joka on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten vastuullista luontosuhdetta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tätä toteutetaan tapahtumien ja yhteisen viestinnän keinoin osallistamalla lapsia ja nuoria sekä soveltaen partiomenetelmää.

”Sekä partion että Metsähallituksen uusissa strategioissa nousee keskiöön ilmastonmuutoksen torjunta. Tätä voidaan tehdä vaikuttavimmin yhteistyössä ja uskomme, että Metsähallitus on tässä meille hyvä kumppani. Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Partio kasvattaa nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja tapahtumayhteistyön kautta voimme tuoda nuorten näkemyksiä myös Metsähallituksen suuntaan ja oppia toisiltamme. Odotan innolla erilaisia mahdollisuuksia, joita yhteistyö voi tuoda tullessaan” iloitsee Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

“Metsähallituksen tuore “Kasvatamme huomista” -strategia toteutuu parhaiten avoimessa yhteistyössä hyvien kumppaneiden, kuten partiolaisten kanssa. Meitä yhdistää vastuullinen, ylisukupolvinen toiminta, jonka tavoitteena on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha Niemelä.

Tärkeä osa yhteistyötä on Evon leirialueen kehittäminen sekä muiden mahdollisten leirialueiden kartoittaminen. Partio tarvitsee jatkossakin paikkoja, joissa voi järjestää isoja leirejä ja tapahtumia ja toteuttaa vaikuttavaa ympäristökasvatusta.

Lisätietoja:
Metsähallitus: yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala, puh. 040 7298819
Suomen Partiolaiset: toiminnanjohtaja Kaisa Leikola puh. 09 8865 1140
Suomen Partiolaiset: edunvalvonnan koordinaattori Helka Otsolampi puh. 040 7303024