Julkaistu 16.12.2021

Pallas–Yllästunturin arkeologiset inventoinnit valmistuivat

Kesän ja syksyn aikana 2021 on inventoitu 101 erilaista kulttuuriperintökohdetta tai muinaisjäännöstä eri puolilla Pallas–Yllästunturin kansallispuistoa. Arkeologiset inventoinnit ovat osa vuonna 2022 alkavaa kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystä. Vastaava inventointi on toteutettu edellisen kerran 2011.

Arkeologisella inventoinnilla pyritään kerryttämään tietoa kulttuuriarvoista Metsähallituksen toimintaa varten. Inventointi on maastossa tehtävää selvitystyötä, johon kuuluu tunnettujen kohteiden kunnon tarkastusta ja seurantaa sekä uusien kohteiden etsintää. Metsähallituksen inventoinnit kattavat muinaisjäännösten lisäksi nuoremmat kulttuuriperintökohteet aina 1950–1960-luvuille asti. Työ on tärkeää muinaisjäännösten ja kulttuuriperintökohteiden suojelun kannalta.

Valmistuneet inventoinnit kohdistuivat ennestään tunnettuihin kohteisiin ja niiden kuntoon, mutta myös uusia alueita inventoitiin. Suurin osa kohteista sijaitsee retkeilyreittien ulkopuolella ja ne olivat hyvässä kunnossa. Huonoimmassa kunnossa oli Keimiötunturin rajapyykki, joka on hautautumassa retkeilijöiden siirtämien kivien alle. Paljon alueita jäi kuitenkin vielä käymättä.

Erikoisin löytö oli liistekatiska. Liistekatiska on järven pohjaan tehty suurikokoinen kalastusväline. Sopivan sijainnin ansiosta siihen uiskentelee kaloja. Kalat nostettiin haavilla veneeseen. Liistekatiskoja käytettiin lähinnä kesäisin ja talven tullen ne saatettiin nostaa ylös. Joskus katiska kuitenkin jätettiin talven yli järven pohjaan ja se on yksi syy sille, miksi niitä yhä löydetään.

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on käyntimääriltään Suomen suosituin. Kansallispuiston alueen historia on pitkä ja monipuolinen, vaikka alue tunnetaankin paremmin hyvistä retkeilyreiteistä ja maisemista. Kulttuuriperintökohteita on paljon aina kivikaudelta nykypäivään saakka. Näitä ovat mm. erilaiset ja eri-ikäiset asuinpaikat, pyyntikuopat, rajapyykit, maanmittaukseen liittyvät merkit, heinäladot suoniityillä, poroaidat 1800–1900-lukujen vaihteesta ja matkailuun liittyvät, Lapin sodassa tuhoutuneet rauniot.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Emilia Jääskeläinen, puh 040 182 3685, emilia.jaaskelainen@metsa.fi