Julkaistu 11.11.2020

Metsähallitus hoitaa lentokentän paahdeympäristöä Jämillä

Hietaneilikka. Kuva: Iiro Reinola

Metsähallitus Metsätalous Oy hoitaa Jämijärven lentokentän alueella paahdeympäristöä ja -lajeja paljastamalla kivennäismaata kangasajuruohon, erittäin uhanalaisen hietaneilikan ja niistä hyötyvien hyönteislajien hyväksi.

Jämijärvellä ylläpidetään lentokentän takia  n. 70 hehtaarin alue puuttomana ja avoimena. Lentokentän reuna-alueet sopiivat hyvin paahdelajeille. Alueella esiintyykin kangasajuruohon ja koko maassa rauhoitetun hietaneilikan lisäksi mm. uhanalainen palosirkka ja perhosista erittäin uhanalainen hietaneilikkavyökoi.

Paahdelajeja varten tehdään Soininharjun puoleiseen lentokentän reunaan koneellisesti noin 3×5 metrin laikkuja sekä kiitotien eteläpäätyyn yksi pidempi noin 2×25 metrin kivennäismaan paljastus. Siirtoistutukset tai siemenkylvö laikuille on suunnitelmissa ensi keväänä.

Jämin työt toteutetaan torstaina 12.11. aamupäivällä klo 9.00 alkaen.

Metsähallitus Metsätalous Oy jatkaa panostusta aktiiviseen luonnonhoitoon. Suunnittelijoiden tulostavoitteisiin kuuluu luononhoitotöiden ja ennallistamiskohteiden kohdentaminen ja suunnittelu.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Iiro Reinola,
iiro.reinola@metsa.fi, 040 5385 643
Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen, reijo.hokkanen@metsa.fi, 040 7057 556