Julkaistu 27.8.2021

Päijänteen kansallispuiston ja Hämeen monen muun luontokohteen maastopalveluja parannettu osana isoa investointihanketta

Kirkkosalmen taukopaikka on nyt esteetön, Kelventeellä on uudet portaat, Päijätsalon torni on kunnostusmaalattu ja pysäköintialue on laajennettu, Pulkkilanharjulla on pöytä-penkkejä ja puistoon on hankittu uusia kävijälaskureita. Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteita on kehitetty ison maaseuturahoitteisen hankkeen avulla jo vuodesta 2019 alkaen ja tulokset alkavat näkyvä. Kohteiden saavutettavuus on parantunut ja palvelut ovat monipuolistuneet merkittävissä määrin.

Hankkeen ohjausryhmä tutustui perjantaina 27.8. Päijänteen kansallispuistossa tehtyihin toimenpiteisiin ja vaikuttui hankkeen tuloksista.

– Merkittävästi kasvanut kotimaan matkailu on lisännyt kävijöiden määrää Päijänteen kansallispuiston eri kohteissa. Asennettavat kävijälaskurit tarjoavat meille jatkossa luotettavaa tietoa luontokohteiden kasvaneesta käytöstä. Hankkeessa toteutetut opasteet sekä erityisesti esteettömyyttä parantavat ratkaisut lisäävät kansallispuiston houkuttelevuutta ja saavutettavuutta myös erityisryhmät huomioiden, toteaa hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Asikkalan kunnan kehittämispäällikkö Isa Maunula.

Päijänteen kansallispuiston lisäksi maastopalveluja on kehitetty Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoissa, Evolla ja Hämeen Ilvesreitin kohteilla. Liesjärvellä ja Torronsuolla pääteemana oli esteettömyys. Torronsuon pääsisääntuloportti Kiljamo on valmis. Pysäköintialueen laajennus, esteetön taukopaikka katoksineen ja uusi reittiosuus muodostavat toimivan kokonaisuuden. Liesjärvelle valmistui neljän kilometrin mittainen esteetön reitti ja sen varrelle uusi varaustaukopaikka, lisäksi kunnostettiin myös olemassa olevia rakenteita. Esteettömyys parani merkittävästi myös Evolla, jonne on tulossa esteetön laituri ja uusi reitti Niemisjärvien alueelle. Lisäksi Evolle toteutettiin laaja maastopyöräilyreitistö. Melkuttimien alueella on uusi taukopaikka ja syksyn aikana valmistuvat Hämeen Ilvesreitin lähtöpaikoille pysäköintialueet sekä opastetaulut ja viitat.

Puinen, harjakattoinen rakennus, jossa leveät ovet ja vieressä puinen, leveä ramppi rakennuksen seinän suuntaisesti.
Uusi, esteetön käymälä Päijänteen kansallispuistossa. Kuva: Isa Maunula.

Maastopalvelujen lisäykselle oli suuri tarve. Jo ennen koronan aiheuttamaa käyntimäärien nousua hankealueen kohteet olivat suosittuja: pysäköintialueet olivat käyneet ahtaiksi ja reitit ja taukopaikat ruuhkaisiksi. Myös esteettömille palveluille oli kysyntää ja maastopyöräilyn suosio oli kasvussa.

Aurinkoinen kesä suosi vesistömatkailua ja Padasjoen satamasta Kelventeelle matkailijoita kuljettavalla laivalla oli ennätysmäärä asiakkaita. – Hienoa, että Kelventeen puitteet saatiin paremmiksi ja esteettömiksi juuri nyt kun kysyntä kasvoi, toteaa Padasjoen kunnan matkailuvastaava Maria Virtanen.

– Miljoonahankkeen myötä saimme kehitettyä molempien maakuntien kansallispuistoja vastaamaan paremmin kasvavaan kysyntään. Etenkin esteettömyyden lisääminen mahdollistaa aivan uusien kävijäryhmien saapumisen puistoihin. Toivon, että kasvaneet kävijämäärät herättävät paikalliset yrittäjät tuomaan omat palvelunsa nykyistä paremmin kävijöiden käytettäväksi, kiteyttää hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 999 500 €, josta 70 % on Hämeen ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Hankkeen toimenpiteet ovat tarjonneet työtilaisuuksia maansiirto-, kone- ja rakennusalan yrityksille. Hankebudjetissa on pysytty hyvin ja tarkentuneen suunnittelun myötä hankkeessa on saatu toteutettua myös joitakin ylimääräisiä pieniä parannuksia. Hankkeen viimeisimmät toimenpiteet ovat valmistumassa syksyn ja tulevan talvena aikana.

Lisätietoja:

  • Kalle, Larsson, kunnanjohtaja, Tammela, puh. 0400 695 679
  • Isa Maunula, kehittämispäällikkö, Asikkala, puh. 044 778 0211
  • Maria Virtanen, ympäristösihteeri, matkailuasiat, Padasjoki, puh. 040 5891864
  • Tuula Peltonen, puistonjohtaja, Metsähallitus, puh. 0400 924 534