Tiedotteet

Julkaistu 29.9.2021

Laajat ja vaikuttavat vesistökunnostushankkeet toivat Metsähallituksen Luontopalveluille Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon

Julkaistu 27.9.2021

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnon virkistyskäytön strategiasta

Julkaistu 24.9.2021

Ojitettuja soita ennallistetaan nyt rivakasti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Julkaistu 22.9.2021

John Nurmisen Säätiö ja Metsähallitus tarttuvat metsätalouden ravinnepäästöihin Perämeren hyvän tilan säilyttämiseksi

Julkaistu 22.9.2021

Oulun neuvolat kannustavat lapsiperheitä luontoon

Julkaistu 17.9.2021

Öljylämmityksestä luopuminen pienentää Pallas–Yllästunturin kansallispuiston hiilijalanjälkeä 45 prosenttia

Julkaistu 17.9.2021

Kainuussa elvytetään kappale pohjoissuomalaisen maatalouden historiaa – suoniityt tarjosivat arvokasta ravintoa karjalle

Julkaistu 16.9.2021

Jokihelmisimpukkaa elvytetään elinympäristöjä parantamalla – Metsähallitus mukana suojeluun tähtäävässä jättihankkeessa

Julkaistu 15.9.2021

Sompiojärventiellä tienrakennustöitä – vaikuttavat Pyhä-Nattasen kävijöihin

Julkaistu 15.9.2021

Muinaisjäännökset hautautuvat retkeilijöiden kasaamien kivien alle