Tiedotteet

Julkaistu 21.12.2020

Rokuan kansallispuisto pullistui kuin joululimppu – ensi vuonna kunnostetaan Rokuan ja koko Oulujokilaakson retkeilyreittejä

Julkaistu 18.12.2020

Kalavesien kunnostukseen mittava lisäraha: 1,4 miljoonaa euroa

Julkaistu 18.12.2020

Retkeilyalueiden matkailun ja maankäytön suunnitelmat valmistuivat

Julkaistu 18.12.2020

Etsivä löytää merellisen kovakuoriaisenkin – Suomen vedenalaisesta luonnosta saadaan uutta tietoa koko ajan

Julkaistu 16.12.2020

Suosiotaan kasvattaneesta Torronsuon kansallispuistosta entistäkin esteettömämpi

Julkaistu 16.12.2020

Metsähallituksen työ Itämeren hyväksi ulottuu myös valuma-alueille

Julkaistu 16.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajassa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Julkaistu 16.12.2020

Kalastaminen Hossan kansallispuistossa muuttuu – Yleiskalastusoikeudet laajenevat

Julkaistu 15.12.2020

Metsähallitus analysoi inventoijien metsäraportin

Julkaistu 11.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoille etsittiin ratkaisumahdollisuuksia: konfliktikartoitusraportti julkaistu