Julkaistu 13.3.2019

Pääjohtaja Pentti Hyttinen Eustaforin varapuheenjohtajaksi

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen on valittu Euroopan valtionmetsien järjestön Eustaforin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021. Puheenjohtajana toimii pääjohtaja Reinhardt Neft Saksan Baijerista. Valinnat tehtiin järjestön vuosikokouksessa Brysselissä 12.3.2019.

Eustafor valvoo valtionmetsien etua eurooppalaisessa päätöksenteossa sekä edistää jäsentensä välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

– Tällä hetkellä merkittävimmät yhteistyö- ja edunvalvontakysymykset liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä biotalouden edistämiseen fossiilitalouden korvaajana, kertoo Hyttinen.

– Metsien tuottama kokonaishyvinvointi, mukaan lukien terveys- ja virkistysvaikutukset, on lähivuosina selvästi nousussa oleva teema. Puheenjohtajistoon kuuluminen tarjoaa erinomaisen näköalan eurooppalaiseen metsiä koskevaan päätöksentekoon, uskoo Hyttinen.

Eustaforissa on 34 jäsenorganisaatiota, joiden kattama pinta-ala on noin kolmasosa EU:n metsäalasta. Yhteenlaskettu vuotuinen markkinapuun määrä on yli 130 miljoonaa kuutiometriä, mikä niin ikään on noin kolmasosa EU:n puumarkkinoista. Jäsenorganisaatioilla on merkittävä rooli myös suojelualueiden hoidossa.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Pentti Hyttinen, Metsähallitus, puh. 040 546 5227

Eustaforin puheenjohtaja R​einhardt Neft​ ja varapuheenjohtaja Pentti Hyttinen.
Kuva: Sebastian Klinghardt​