Julkaistu 2.10.2020

OX2 ostaa Kurikan tuulipuiston hankeoikeudet Metsähallitukselta

Metsähallitus ja uusiutuvan energian yhtiö OX2 ovat sopineet tuulivoimahankkeen toteuttamisesta Kurikan Rustariin. Nyt vahvistuneessa kaupassa OX2 ostaa Metsähallitukselta hankeoikeudet yhdeksän tuulivoimalan rakennuttamisesta.

Rustarin tuulivoimapuiston yhteenlaskettu kokonaisteho tulee olemaan 45 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 230 metriä. Hankkeen rakennustyöt on määrä aloittaa vuonna 2021. Hankealue sijaitsee Kurikassa, Jalasjärven taajaman lounaispuolella. Hankealueen maanomistajina ovat Metsähallituksen lisäksi yksityiset tahot.

”Rustarin tuulivoimahanke vahvistaa lähiajan portfoliotamme ja aloitamme rakentamisen mahdollisimman pian. Rustari on hieno esimerkki ihanteellisesta tuulivoimahankkeesta. Se sijoittuu kauas asutuksesta ja hyvätuuliselle alueelle, jossa tiestö ja sähköverkko ovat pääosin valmiita. Myös Kurikan kaupunki suhtautuu hyvin positiivisesti tuulipuiston rakentamiseen”, sanoo OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

”Metsähallituksen roolina on kehittää tuulivoimahankkeita rakennusvaiheeseen. Se tarkoittaa, että etsimme tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja kehitämme niitä yhteistyössä kuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Kilpailutamme ja myymme hankeoikeudet sekä vuokraamme alueet tuulivoimaliiketoimintaan”, kertoo Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio.

”Olemme olleet mukana hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Tavoitteenamme on moninkertaistaa valtion alueille asennettu tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2030 mennessä”, Tapio summaa.

Rustarin hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava, joka mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen. OX2 on tehnyt hankkeesta verkkoliityntäsopimuksen verkkoyhtiö Carunan kanssa.

OX2 hallinnoi Kurikassa Rustarin lisäksi Ponsivuoren tuulivoimahanketta. Molempien hankkeiden yhteenlasketun kiinteistöveron arvioidaan tuovan kuntaan toiminta-aikanaan noin 13,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Maajohtaja Teemu Loikkanen, OX2
p. 050 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Pertti Tapio, Metsähallitus Kiinteistökehitys
p. 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi