Julkaistu 21.12.2022

Oulussa sijaitsevan Sanginjoen rahoitus mahdollistaa alueelle kansallispuistotasoiset palvelut

Eduskunnan ensi vuoden budjetissa on 1,9 miljoonan euron rahoitus Oulussa sijaitsevan Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämiseen. Rahat käytetään reittien, taukopaikkojen ja muiden palveluiden parantamiseen. Oulun seudun matkailu hyötyy merkittävästi tehtävistä investoinneista. 

Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2023 talousarviossaan rahoituksen Sanginjoen luonnonsuojelualueen kunnostustoimenpiteisiin. Päätöksen myötä Sanginjoen kehittämistyö pääsee etenemään rivakasti.

– Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä päätöksestä. Teimme jo viime vuonna Sanginjoen kehittämissuunnitelman, joka ulottuu vuoteen 2030 asti. Tämä rahoitus varmistaa sen, että Sanginjoella on merkittävä asema Oulun alueen matkailun kehittämisessä, iloitsee aluejohtaja Pirkko Siikamäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Yksi merkittävä asia on palvelujen esteettömyys. Tämä palvelee myös ikääntyvää väestöä ja kokemattomia luonnossa liikkujia. Rahoituksen avulla päästäänkin toteuttamaan uusi esteetön luontopolku, jonka suunnittelu on nyt käynnissä.

– Sanginjoesta halutaan tehdä yhdenvertaisuuden mallikohde, ja esteetön luontopolku taukopaikkarakenteineen liittyy siihen saumattomasti. Suunnitelmiin on saatu arvokasta palautetta Paralympiakomitealta. Polulla huomioidaan yhdenvertaisuus ja saavutettavuus monipuolisesti, erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Käyntimäärät valtion mailla sijaitsevilla luontokohteilla, kuten kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla, ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Tämä asettaa paineita myös kohteiden hoidolle. Olennaista sille, että Luontopalvelut voi hoitaa vastuullaan olevia kohteita hyvin on pysyvän perusrahoituksen riittävä taso.

– Tavoittelemme 7,5 miljoonan euron korotusta vuosien 2023–2026 kehykseen. Silloin työstämme kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden hoidossa saadaan mittavaa hyötyä paikallisille elinkeinoille, yrittäjyydelle, kansalaisten hyvinvoinnille ja luontokadon torjunnalle. Samalla voimme kehittää omaa toimintaamme kokonaisuutena pitkäjänteisesti, niin että kustannustehokkuutemme paranee, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Sanginjoella mielenkiintoisia uudistuksia

Sanginjoen tuleva esteetön luontopolku esittelee alueen luontoa toiminnallisissa pisteissä. Polku alkaa Loppulan pysäköintialueelta kaarrellen Sanginjokivartta pitkin esteettömälle taukopaikalle. Kokonaisuudessaan uusi Loppulan kierros on 4,1 km ja siitä 800 metriä on esteetöntä osuutta.

Sanginjoella merkittävä kokonaisuus on myös taukopaikkojen uusiminen. Metsähallitus haki taukopaikoille uusia ideoita Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailusta, ja voittajatyö Pystymetsän mukaisten rakenteiden toteuttaminen maastossa alkaa ensi vuoden aikana.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Pirkko Siikamäki, Metsähallitus Luontopalvelut: pirkko.siikamaki@metsa.fi, 040 827 5457

Sanginjoen luonnonsuojelualue (luontoon.fi)

Sanginjoen luonnonsuojelualue