Julkaistu 1.3.2021

Oulun Sanginjoen laaja luontoalue lahjoituksena valtiolle Metsähallituksen hoitoon

Oulun kaupunki , Koneen Säätiö, ympäristöministeriö ja Metsähallitus, 1.3.2021

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.1.2021 myydä Sanginjoen monikäyttömetsän noin 1440 hehtaarin alueen Koneen Säätiölle, joka lahjoitti alueen edelleen Suomen valtiolle, Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitoon.

Kauppakirja allekirjoitettiin maanantaina 1.3.2021 Oulussa. Paikalla olivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, tutkija Ari-Pekka Auvinen, Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sekä kutsuvieraita.

Yllätyksenä lisälahjoitus

Sanginjoen alueen kaupan allekirjoitustilaisuuden lopuksi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä kertoi yllätyksenä kaikille läsnäolijoille, että Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen lahjoittaa myös Isokankaan ja Asmonkorven 1127 hehtaarin luonnonsuojelualueet Suomen valtiolle. Koneen Säätiölle myyty alue ja kaupungin lahjoittama alue muodostavat yhteensä 2567 hehtaarin suojelualueen. Lahjoitus on merkittävä ja samalla vahva osoitus siitä, että kaupunki haluaa edistää tavoitetta kansallispuiston saamiseksi Ouluun.

– Sanginjoen monikäyttömetsän myyminen Koneen Säätiölle on erittäin hyvä päätös niin luonnonsuojelun kuin kaupungin matkailu- ja virkistystavoitteidenkin kannalta. Olemme iloisia siitä, että Metsähallitus näkee Sanginjoen alueen kokonaisuutena merkittävänä kohteena ja on valmis käynnistämään kehittämistyön heti, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

– Kiitos paikallisten aktiivien, Koneen Säätiön ja Oulun kaupungin, saamme upean uuden suojelualueen. Alueella on myös huomattavia virkistysarvoja ja toivonkin, että yhä useampi retkeilijä löytää polkunsa jatkossa Sanginjoen metsiin. Sanginjoki on hieno esimerkki siitä, miten voimme suojella luontoa ja turvata sen monimuotoisuutta innovatiivisella yhteistyöllä. Metsiä rauhoittamalla vastaamme kahteen aikamme suurimpaan haasteeseen, ilmastokriisiin ja luontokatoon”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

– Kiinnitämme Koneen Säätiössä huomiota kestävyyteen sanan täydessä merkityksessä: haluamme toimia vastuullisesti niin ihmisiä, muita lajeja kuin ympäristöä kohtaan. Ihminen on osa maapallon monimuotoista elämää ja sivistyksellinen hyvinvointimme on riippuvainen koko elonkirjosta. Sanginjoen metsän suojeleminen on yksi teko monimuotoisen luonnon säilyttämiseksi Suomessa, ja sen taustalla on paikallisten luontoaktiivien väsymätön työ näiden samojen arvojen puolesta, toteaa Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla.

Ihmisiä istuu pöydän ääressä kirjoittamassa asiakirjoihin.
Allekirjoitustilaisuus, edessä Henrik Jansson.

– Sanginjoen monikäyttömetsän kauppa ja lahjoitus valtion luonnonsuojelualueeksi on tulevaisuuteen kurottava ratkaisu, jolla on sekä luonnon monimuotoisuuden että luonnon virkistyskäytön kannalta iso merkitys. Oulun seudulle Sanginjoki on lähiluonnon helmi, portti monenlaiseen luonnosta nauttimiseen. Sanginjoen alue kokonaisuutena on Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Oulun kaupungin yhteinen kehittämisen kohde. Käynnistämme työn heti. Kehittämistyön yksi kulmakivi on asiakkaiden toiveet ja tarpeet, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Sanginjoen ulkometsä muodostaa yhteensä noin 2500 hehtaarin metsäalueen, joka sijaitsee 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on mäntymetsää ja kangasta, ja Sanginjoella kasvaa erityisen paljon kuusia. Oulu sai ulkometsän lahjana Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605.