Julkaistu 12.12.2022

Oulun Sanginjoen huollon kilpailutuksessa korostuu vastuullisuus

Metsähallitus hakee Oulun Sanginjoen luonnonsuojelualueen huoltoon toimijaa, joka työllistää heikommassa asemassa olevia työntekijöitä. Hankinnan toteutusmalli on yksi tapa tuoda Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaa käytäntöön. Hankittava kokonaisuus sisältää Sanginjoen luonnonsuojelualueen polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa.

Sanginjoen huoltopalvelujen hankinta on varattu toimijoille, jotka työllistävät esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, työttömiä nuoria tai vammaisia ja jotka toteuttavat toiminnassaan kuntouttavaa työtoimintaa. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi työkeskukset ja yhdistykset. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, että vähintään 30 prosenttia työntekijöistä on heikommassa asemassa olevia työntekijöitä.

– Vastaavaa hankintaa ei ole Metsähallituksen Luontopalveluissa aiemmin tehty. Tämä toteuttaa vastuullisuusohjelmaamme hienosti ja antaa Sanginjoelle vielä yhden lisäulottuvuuden. Sekä luonnon että ihmisten hyvinvointi kulkee punaisena lankana ja läpileikkaavana tekijänä Sanginjoen alueen kehittämisessä, kertoo kenttäpäällikkö Hannele Kytö Metsähallituksen Luontopalveluista.

Oulussa sijaitseva Sanginjoen alue siirtyi Metsähallituksen hoitoon vuonna 2021 ja kohteeseen etsitään nyt ensimmäistä kertaa huoltotoimijaa. Huoltoa tehdään yhteensä yhdeksällä taukopaikalla. Sopimukseen kuuluu muun muassa polttopuiden hankinta ja kuljetus kohteille, käymälöiden tyhjennys ja huolto sekä taukopaikkojen siisteys ja ylläpito, kuten pienet korjaustyöt.

Sopimus tehdään määräaikaisena ajalle 1.2.2023–31.12.2025, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuoden kerrallaan.

Hankinnan asiakirjoihin pääsee tutustumaan osoitteessa tarjouspalvelu.fi.

Kaikkien tietojen näyttäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun. Tarjoukset tulee jättää 12.1.2023 mennessä. 

Metsähallituksen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: johtaminen, ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Ohjelma on integroitu Metsähallituksen strategiaan ja käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja poistetaan syrjintää.

Luminen maisema ilmasta kuvattuna, rannalla puiden keskellä hirsikota ja sen edessä nuotiopaikka puupenkkien ympäröimänä.
Isokankaan laavu Sanginjoella. Kuva: Mika Honkalinna.

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Olli Vainio, Metsähallitus Luontopalvelut: olli.vainio@metsa.fi, p. 0400 925 074

Kenttäpäällikkö Hannele Kytö, Metsähallitus Luontopalvelut: hannele.kyto@metsa.fi, p. 040 184 9709