Julkaistu 12.1.2021

Oulujärven saarien Natura-arviointi on julkaistu

Metsähallituksen hallinnoimien Oulujärven Kaarresalon ja Kuoston saarista laadittu Natura-arviointi on julkaistu.

Kuostonsaaren käsittelysuunnitelma ja Natura-luontotyypit. Saaren eteläpää ei kuulu Naturaalueeseen ja on yksityisomistuksessa.
Kuostonsaaren käsittelysuunnitelma ja Natura-luontotyypit. Saaren eteläpää ei kuulu Naturaalueeseen ja on yksityisomistuksessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tammikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaan saariin suunnitellut metsänkäsittelytoimenpiteet edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin. Nyt julkaistun Natura-arvioinnin mukaan suunnitellut toimenpiteet eivät merkittävästi uhkaa suojelun perusteena olevia luontotyyppejä.

Aiemman KHO:n ratkaisun jälkeen Metsähallitus teetti ulkopuolisella taholla Natura-arvioinnin, joka toimitettiin myös Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle. Ely on ilmoittanut varaavansa itselleen aikaa tutustua arviointiin ja Metsähallituksen tekemiin metsänkäyttöilmoituksiin. Siihen saakka saarten osalta on voimassa Elyn asettama toimenpidekielto.

Oulujärven retkeilyalue on Metsähallituksen hallinnoima valtion retkeilyalue. Oulujärven saaret ja ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen.

Linkki: Natura-arviointi liitteineen

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy,
metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983