Julkaistu 6.10.2021

Oulujärvelle tulossa entistä ehommat retkeilypuitteet – kehitystyö käynnistyy 2022

Metsähallitus jatkaa Oulujärven retkeilyalueen kehittämistä. Suunnitteilla on erityisesti Manamansalon retkeilymahdollisuuksien parantaminen. Oulujärven saarten retkeilyrakenteet on kesällä 2021 urakoitu kuntoon. 

Oulujärven retkeilyalueella aloitetaan ensi vuonna pitkän aikavälin kehitystyö. Suunnitteilla on uusia retkeilyreittejä erityisesti Manamansaloon. Tällä hetkellä Manamansalossa on paljon polkuverkostoa, mutta reittejä ei ole merkitty. Reittejä on tulossa sekä patikoijille että pyöräilijöille. Leirintäalueen läheisyyteen rakennetaan uusi päälähtöpiste pysäköintialueineen ja satamiin lisätään infotauluja. Kehitystyön yhteydessä tarkastellaan myös vesiretkeilyn reitistöä. 

Suuren järven hiekkarannalla muutamia ihmisiä kesäpäivänä, rannoilla havumetsää.
Manamansalon rantaa Oulujärven retkeilyalueella. Kuva: Karoliina Rantala.

– Oulujärven retkeilyalue on todella hieno kokonaisuus ja siellä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Haluamme luoda sinne uusia reittejä ja palveluita, ohjata ihmisiä liikkumaan uusiin paikkoihin ja tehdä aluetta paremmin tunnetuksi. Myös Oulujärven retkeilyalueen talviaikaisen käytön mahdollisuuksia on tarkoitus kartoittaa. Nyt se on lähes pelkästään kesäkohde, kertoo kenttäpäällikkö Hannele Kytö Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Metsähallituksen Luontopalvelut on tänä kesänä tehnyt paljon rakennustöitä Oulujärvellä ja retkeilyrakenteet on nyt pääosin kunnostettu. Suunnitteilla on vielä tulipalossa tuhoutuneen Särkisen kodan katon uusiminen ja muutamien pöytien ja penkkien rakentaminen. 

Kunnostustöiden yhteydessä todettiin, että Niskaselän luodolla sijaitseva Reimikarin tupa joudutaan poistamaan pysyvästi käytöstä huonokuntoisuuden takia. Tupa oli määrä kunnostaa tänä kesänä. Töiden alettua kävi kuitenkin ilmi, että suuri osa rakennuksen hirsistä oli mädäntynyt ja tupa olisi pitänyt rakentaa kokonaan uudestaan. Siihen ei ollut mahdollisuuksia, joten tupa päädyttiin poistamaan käytöstä. Tupa puretaan myöhemmin syksyllä ja materiaalit ajetaan talvella pois saaresta. 

Reimikarilla voi edelleen käydä tulistelemassa, sillä sinne jää tulipaikka, liiteri ja käymälä. Kuluneena kesänä saareen rakennettiin uusi rantautumislaituri. Tällä hetkellä Reimikarille ei ole suunnitteilla uutta autiotupaa. Metsähallituksella on Oulujärvellä kota ja tulipaikka Honkisessa ja Kaarresalossa sekä kaksi laavua Kuostossa. 

Lisätietoja

Kenttäpäällikkö Hannele Kytö, Metsähallitus, Luontopalvelut: hannele.kyto@metsa.fi, 040 184 9709