Julkaistu 3.6.2021

Idänkynsimö, tunturiarho, siroarnikki ja moni muu – Oulangan kasviharvinaisuuksien tiedot ajan tasalle

Oulangan kansallispuistossa selvitetään kesän aikana kasvilajien tilaa. Metsähallitus inventoi useita satoja kasvilajiesiintymiä. Oulangalla kasvaa monia harvinaisia lajeja, joita ei juuri tavata muualla Suomessa. 

Idänkynsimö, tunturiarho ja siroarnikki ovat kasvupaikan suhteen vaativia kasvilajeja, jotka kasvavat vain kalkkikallioilla. Ne ovat myös esimerkkejä Oulangan alueen harvinaisista kasveista, joiden nykytilasta on tärkeää saada tuoretta tietoa. Oulangan edellisistä laajoista kasvilajikartoituksista on jo parikymmentä vuotta. 

– Tämän kesän aikana päivitetään tiedossa olevat esiintymät esimerkiksi uhanalaisuusarviointeja ja luontodirektiivilajien raportointia varten. Inventointien avulla näemme, mihin suuntaan lajien tilanne on kehittynyt. Samalla etsimme uusia lajiesiintymiä ja saamme päivitettyä tietoa suojelullisesti merkittävistä lajeista, kertoo suojelubiologi Tiina Laitinen Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Oulanka on lajistollisesti ja luontotyypeiltään yksi Suomen monipuolisimmista ja arvokkaimmista suojelualueista. Lajien joukossa on paljon harvinaisuuksia. 

– Oulangan alueelta tunnetaan tällä hetkellä kaikista eliöryhmistä noin 650 suojeltavaa lajia, kun keskimäärin Natura-alueilla niitä on joitakin kymmeniä. Merkittävimpiä lajiryhmiä ovat jäkälät, sammalet sekä sanikkaiset ja kukkakasvit, joiden osalta Oulanka on ihan omaa luokkaansa,  sanoo Tiina Laitinen. 

Kesän  2021 inventoinnit kattavat noin kaksi kolmasosaa Oulangan alueesta. Inventointeja tekee kaksi Metsähallituksen työntekijää toukokuun puolivälistä kesän lopulle asti.  

Lisätietoja

Suojelubiologi Tiina Laitinen, Metsähallitus, Luontopalvelut, tiina.laitinen@metsa.fi, puh. 040 825 6576