Julkaistu 6.4.2018

Onnistunut vuosi 2017 – Metsähallituksen vuosikertomus on julkaistu

Metsähallituksen vuosikertomus 2017 on julkaistu. Yli 1 200 metsähallituslaisen Suomen luonnon ja suomalaisten hyvinvoinnin eteen tekemään pitkäjänteiseen työhön voi tutustua osoitteessa: vuosikertomus2017.metsa.fi.

Metsähallituksen verkkovuosikertomuksessa kerrotaan laajasti ensimmäisestä uuden metsähallituslain mukaisesta toimintavuodesta ja Metsähallituksen ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä toiminnasta.

Menestyksekäs vuosi johtaa kohti yhä vastuullisempaa tulevaisuutta

Metsähallituksen vuosi 2017 oli menestyksekäs: tulostavoite ylitettiin ja myös muissa Metsähallitukselle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin. Vuotta leimasivat vahvasti myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlat ja niihin liittyvät tapahtumat.

Vastuullisuus on merkittävä osa-alue uuden, yhtenäisen Metsähallituksen kehittämisessä. Metsähallitus käynnisti laajan vastuullisuusohjelman rakentamisen loppuvuodesta 2017 ja liittyi vastuullisuusverkosto FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Vuosikertomuksen yhteydessä julkaistaan myös Metsähallitus-konsernin ja Julkisten hallintotehtävien yksikön toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

Vuoden kohokohdat