Julkaistu 5.7.2021

Olvassuon metsiä palautetaan luonnontilaisiksi ennallistamispoltoilla

Pudasjärven Olvassuolla parannetaan metsien tilaa ennallistamispoltoilla maanantaina 5. heinäkuuta. Metsähallituksen Luontopalvelut polttaa noin kymmenen hehtaarin kokoisen alueen. Ennallistamispoltot hyödyttävät palaneesta puusta riippuvaisia lajeja ja parantavat siten luonnon monimuotoisuutta.

Olvassuon Natura-alueella Pudasjärven kunnassa ennallistamispolttaminen aloitetaan maanantaina puolenpäivän jälkeen sään salliessa. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan polton jälkeen. Poltosta tiedotetaan alueella maastokyltein.

Olvassuon metsät kuuluvat valtakunnalliseen palojatkumoverkostoon, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta säännöllisillä ennallistamispoltoilla. Poltettava metsä on vanhaa mutta ei luonnonmetsää, siellä on tehty väljennyshakkuita viimeksi 1990-luvulla. Puusto on osin yli satavuotiasta. Ennallistamispolttojen osatavoitteena on pitää metsä mäntyvaltaisena.

– Ilmastonmuutoksen myötä metsät ovat muuttuneet kosteammiksi ja kuusi yleistyy vauhdilla. Se on herkkä tulelle, ja ennallistamispoltoilla saadaankin kuusia poistettua. Vanhemmat männyt eivät välttämättä ole palosta moksiskaan. Niiden elinaikana voi olla montakin metsäpaloa ja ne kestävät hyvin tulta, kertoo Metsähallituksen suunnittelija Panu Keihäs.

Ennallistamispoltot ovat osa ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjä ennallistamalla. Elinympäristöjen väheneminen on keskeinen syy Suomen luonnon köyhtymiseen.

Palanut puu on tärkeää ekosysteemille  

Metsäpalot ovat aina olleet luonnollinen osa pohjoisten havumetsien elämää. Ne ovat ylläpitäneet luonnonmetsien monimuotoisuutta ja lajistoa metsien laikuittaisen uudistumisen kautta. Metsän palaessa osa puustosta kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Nykyaikaisen palontorjunnan myötä palot sammutetaan tehokkaasti, ja monet paloalueita suosivat eläin- ja kasvilajit ovat harvinaistuneet.

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan aina huolellisesti. Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, siksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan. Poltossa ja jälkivartioinnissa on aina mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä.

Lisätietoja: 

Suunnittelija Panu Keihäs,  Metsähallituksen Luontopalvelut, panu.keihas@metsa.fi, 040 191 7488