Julkaistu 25.11.2022

Oikeuskansleri: Metsähallituksen on tarkennettava lupakäytäntöään

Metsähallituksen tulee arvioida uudelleen, miten sidosryhmälupia jatkossa myönnetään. Näin arvioi oikeuskansleri päätöksessään, joka koskee maksuttomista metsästysluvista eli niin sanotuista sidosryhmäluvista tehtyä kantelua.

”Tutustumme päätökseen huolella ja tarvittaessa tarkennamme edelleen käytäntöjämme”, erätalousjohtaja Jukka Bisi toteaa.

Maksuttomista luvista nousi vilkasta keskustelua viime keväänä. Metsähallitus muutti jo syyskuussa niihin liittyviä ohjeitaan. Tuolloin luovuttiin valtakunnallisista ja koko kauden kestävistä luvista. Lupia päätettiin myöntää enintään viikoksi ja vain tarkemmin määritellylle alueelle. Lisäksi Metsähallitus tarkensi sitä, kenelle sidosryhmälupa voidaan myöntää.

Nyt oikeuskansleri odottaa, että Metsähallitus ja maa- ja metsätalousministeriö arvioivat muun muassa lupien verotuksellisen aseman. Lisäksi oikeuskansleri kiinnittää huomiota maksuasetukseen, johon sidosryhmälupamenettely perustuu. Päätöksen mukaan sitä olisi tarpeen päivittää viimeistään nyt voimassa olevan asetuksen voimassaolon päättyessä.

Oikeuskansleri otti kantaa myös metsästyslupiin, joita myönnetään metsästyksen valvontaa ja riistanhoitoa vastaan. Päätöksessä ei oteta kantaa näiden tarkoituksenmukaisuuteen, mutta menettelyä pidetään kuitenkin poikkeuksellisena.

Metsähallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön on ilmoitettava oikeuskanslerille 2.6.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne aikovat ryhtyä.

Lisätietoja:

Erätalousjohtaja Jukka Bisi, Metsähallitus, 040 537 0993
Viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040 481 4890