Julkaistu 25.10.2021

Nuuksiossa purettiin talkoovoimin 123 laitonta tulipaikkaa

Nuuksion kansallispuistossa järjestettiin 23.10.2021 laittomien tulipaikkojen purkutalkoot ympäristöjärjestö WWF:n sekä Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteistyönä. Laittomia tulipaikkoja purettiin yhteensä 123. Talkoot järjestettiin Nuuksiossa toista kertaa. Laittomat tulipaikat kuluttavat luontoa ja siivoamisen jälkeen kävijät on helpompi ohjata luvallisille paikoille.

Tänä vuonna 15 ryhmää kiersi Nuuksiossa ja purki yhteensä 123 laitonta tulipaikkaa. Jokaiselle ryhmälle annettiin omat kartalle merkityt alueet, joilta etsiä laittomia tulipaikkoja. Alueet valittiin sen mukaan, mistä viime talkoissa löytyi eniten purettavia tulipaikkoja.

– Viime vuonna järjestettiin vastaavat tulipaikkatalkoot, ja silloin Nuuksiossa purettiin 350 tulipaikkaa. Nyt oli kiinnostavaa nähdä, millaiseksi tilanne on kehittynyt vuoden aikana WWF Suomen kenttäkoordinaattori Vilja Tupola pohtii.

Laiton tulipaikka on esimerkiksi väärään paikkaan kasattu nuotiorinki tai maahan palanut mustunut kohta, jossa on tulenteon jäänteitä. Laittomia tulipaikkoja ei myöskään löydy kartalta. Metsähallituksen rakentamilla virallisilla tulipaikoilla on aina myös muita rakennelmia, kuten puuvaja ja kuivakäymälä.

Laittomien tulipaikkojen määrä oli kasvanut yllättävän suureksi vuoden aikana. Tämä kertoo siitä, että tulistelun osalta retkietiketistä muistuttaminen on vielä tarpeen. Viime vuoden tapaan laittomia tulipaikkoja löytyi suosittujen kohteiden läheisyydestä, kuten Haukkalammelta.

– Toivomme, että kertomalla näistä talkoista retkeilijöiden tietämys laittomista tulipaikoista ja niiden haitoista kasvaisi. Tulen tekeminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaikka usein niin saatetaan olettaakin. Tulisteluun täytyy aina olla maanomistajan lupa, erikoissuunnittelija Joel Heino Metsähallituksen Luontopalveluluista toteaa.

Laittomat tulipaikat aiheuttavat luonnon kulumista ja ovat paloturvallisuusriski

Laittomien tulipaikkojen purkaminen on tärkeää luonnon kulumisen minimoimiseksi. Ne ovat myös suuri paloturvallisuusriski erityisesti kuivina aikoina. Laittomia tulipaikkoja löytyy erityisesti hienoilta maisemapaikoilta ja kansallispuiston syrjäisemmistä osista. Myös virallisten tulipaikkojen läheisyyteen pystytetyt laittomat tulipaikat ovat yleisiä, sillä niissä pystytään käyttämään valmista puuhuoltoa. Purkamalla laittomat tulipaikat kävijät on helpompi ohjata virallisille tulipaikoille.

Retkietiketti ja kansallispuistojen säännöt ohjeistavat, että luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, tulenteko on sallittu huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla. On hyvä myös muistaa, että puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kiellettyä. Vain ruokasienten ja marjojen kerääminen on sallittua. Laittomiin tulipaikkoihin liittyy usein myös puiden kaatamista ja kaatuneiden kelopuiden hakkaamista polttopuiksi, mikä on kansallispuistossa ehdottomasti kiellettyä.

Lisätietoja

Joel Heino, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, puh. 040 6210673, joel.heino@metsa.fi

Vilja Tupola, kenttäkoordinaattori, WWF Suomi, puh. 040 7037048, vilja.tupola@wwf.fi