Julkaistu 23.6.2021

Nuoret aikuiset haluavat enemmän julkista puurakentamista

Nuorten aikuisten mielestä puuta tulisi käyttää nykyistä enemmän julkisessa rakentamisessa. Puurakentaminen herättää heissä pääasiassa positiivisia tunteita puun ympäristöystävällisyyden, monikäyttöisyyden ja esteettisyyden ansiosta. Peräti 86 prosenttia voisi asua, opiskella tai tehdä töitä puisessa rakennuksessa.

Näkemykset käyvät ilmi Metsähallituksen ja Stora Enson tilaamassa, Suomen Kyselytutkimus Oy:n toteuttamassa julkista puurakentamista koskevassa mielipidetutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa 18-28-vuotiaiden mielipiteitä julkisesta puurakentamisesta sekä puun erilaisista käyttötarkoituksista.

Vastaajat pitivät puuta ylivoimaisesti ympäristöystävällisimpänä materiaalina (89 % vastaajista) ja 75 prosenttia oli myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa julkisia rakennuksia pitäisi rakentaa enemmän puusta.

Puu jatkaa elämäänsä rakennuksissa, jotka varastoivat hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Metsähallituksen teollisuudelle toimittaman puun osuus on noin yhdeksän prosenttia metsäteollisuuden puun käytöstä ja erityisen suuri merkitys Metsähallituksen toimittamalla puulla on pienille ja keskisuurille sahoille.

”Ilahduttavaa, että myös nuoret näkevät puun tulevaisuuden ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina. Suunta on hyvä, sillä julkinen puurakentaminen on kasvanut selvästi tämän vuoden aikana ympäristöministeriön julkaisemien puurakentamisen tavoitteiden jälkeen”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula.

Valtioneuvosto julkaisi syksyllä 2020 tavoitteet kansalliselle puurakentamiselle Suomessa. Puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta halutaan tavoitteiden mukaisesti kasvattaa nykyisestä 15 % markkinaosuudesta 45 % vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa, että lähes joka toinen julkinen rakennus tulisi rakentaa jatkossa puusta.

Pienempi hiilijalanjälki nähdään puurakentamisen hyötynä

Julkisen puurakentamisen hyötyinä vastaajat pitivät ennen kaikkea sitä, että hiilijalanjäljestä muodostui pienempi kuin rakennettaessa fossiilisista materiaaleista (78 % vastaajista). Yli puolet nuorista aikuisista käyttäisi puuta päiväkotien rakentamiseen, kouluihin, kirjastoihin sekä toimistorakennuksiin.

”Modernien insinööripuutuotteiden, kuten ristiinliimatun puun (CLT) ja viilupuun (LVL) avulla suurten julkisten tilojen rakentaminen massiivipuuelementeistä on tullut mahdolliseksi. Uusiutuva rakennusmateriaali auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä puuelementtien valmistus on vähäpäästöistä ja lisäksi puurakennus varastoi koko elinkaarensa ajan sen hiilen, jonka puut ovat sitoneet itseensä kasvaessaan”, kertoo Stora Enson Suomen puurakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Antto Kauhanen.

Kyselyn vastaajat hyödyntäisivät metsiä ja puuta monipuolisesti: rakentamiseen, paperin ja pehmopaperin valmistukseen sekä virkistykseen. Vastaajat käyttäisivät puuta pientalojen ja kesämökkien (77 % vastaajista) sekä julkisten rakennusten ja kerrostalojen rakentamiseen (67 % vastaajista). Ainoastaan 16 prosenttia ei käyttäisi metsiä ja puuta mitenkään, vaan jättäisi ne hiilinieluiksi.

Suomen Kyselytutkimus Oy toteutti julkista puurakentamista koskevan mielipidetutkimuksen touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Tutkimukseen osallistui sähköisen vastaajapaneelin kautta yhteensä 1000, ikäryhmältään 18-28-vuotiasta mannersuomalaista.

Julkinen puurakentaminen on aiheena myös SuomiAreena-tapahtumassa heinäkuussa. Mukana keskustelussa 15.7. ovat muiden muassa ympäristöministeri Krista Mikkonen, Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi sekä Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Lisätietoja:

Kristiina Vuopala, Metsähallitus, yhteyspäällikkö, p. 040 729 8819
Satu Härkönen, Stora Enso, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 832 7458

Lisätietoja SuomiAreenan keskustelusta:
www.metsa.fi/suomiareena/puurakentaminen/

#SuomiAreena #MetsäAreenalla