Julkaistu 30.7.2021

Napapiirin retkeilyalueella kunnostetaan retkeilyrakenteita – opiskelijat mukana

Retkeilijät pääsevät loppukesästä nauttimaan kunnostetuista rakenteista Napapiirin retkeilyalueella. Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa paraikaa Vikakönkäällä laavua sekä Könkäiden polkua. Rompanpolun pitkokset on jo uusittu. Rahoitus töille on saatu tulevaisuusinvestoinneista ja lisätalousarviorahoituksella. Töitä tehdään sekä omalla väellä että ostopalveluina.

Suon yli kaartuva pitkospuureitti, jossa keskellä uudet pitkoslankut.
Rompanpolun uudet pitkokset 2021. Kuva: Jukka Koivumaa.

Vikakönkään laavu siirretään hieman kauemmaksi pysäköintipaikalta suojaisempaan paikkaan. Vanhalla paikalla laavu on saanut osakseen ilkivaltaa ja paikkoja on sotkettu. Vanhassa sijainnissa autolla pääsi aivan liitereiden viereen, jolloin polttopuiden varastaminen oli helppoa ja puita melkoisesti hävisikin. Myös laavun ympärillä alkoi olla ylimääräisiä nuotiopohjia, jotka nyt toivottavasti jäävät uudessa paikassa syntymättä.

– Lisäksi vanhan laavupihan alusrakenteena on ollut puulankutusta, joka alkaa olla käyttöikänsä päässä. Uusi laavupihan pohja tehdään murskeesta, kertoo kenttäpäällikkö Jarmo Asell Metsähallituksesta.

Vanha tulipaikka on retkeilijöiden käytössä uuden valmistumiseen asti. Uusi laavu ja siihen liittyvät työt valmistuvat elokuun lopulla.

Pitkostyömaan ohi varovasti

Vikakönkään riippusillalta Kaltiolaavun kautta Vaattunkivaaran juurelle asti reitti on nyt sorastettu ja Kaltiolaavun piha ja reitti lähteelle uusittu. Sorastetun reitin alkupäässä on pitkostyömaa, jonka ohittamisessa retkeilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Lisäksi tämän vuoden aikana Napapiirin retkeilyalueella laajennetaan vielä Vaattunkikönkään pysäköintialuetta.  Niittykulttuuripolkun pitkokset uusitaan, jos muut työmaat etenevät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kaikki reitit ovat käytössä, mutta retkeilijöiltä toivotaan kärsivällisyyttä ja varovaisuutta työmaiden kohdalla.

Töissä mukana myös opiskelijoita

Noin puolet töistä tehdään omana työnä ja noin puolet ostopalveluina. Omassa työssä mukana ovat olleet myös kolme Lapin AMK:n metsätalousinsinööriopiskelijaa kukin 2 kk. Lisäksi töissä on ollut Redun ympäristöpuolen opiskelijoita suorittamassa opintoihin kuuluvia harjoitteluita. Harjottelijoita on ollut ajankohdasta riippuen 3–8 henkilöä kerrallaan.

– Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii hyvin ja on ollut meille Metsähallituksessa hyvä malli ja opiskelijatkin ovat päässeet harjottelemaan ja näkemään mitä töitä retkeilypalvelujen eteen tehdään, toteaa kenttäpäällikkö Asell.

Lisätietoja:

Kenttäpäällikkö Jarmo Asell, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, p. +358 (0)40 3593376