Julkaistu 10.9.2019

Nanguniemeen suunnitellaan kansainvälistä matkailuhanketta

Jasper Pääkkönen ja Korpi Capital Oy ovat solmineet Metsähallituksen kanssa esisopimuksen maan vuokraamisesta Inarin Nanguniemestä. Alueelle on suunnitteilla luontoarvoja kunnioittava korkean laatutason matkailuhanke. Neuvotteluita käydään huippulaadukkaaseen matkailuun erikoistuneiden kansainvälisten hotellioperaattoreiden kanssa.

– Olen vuosia haaveillut Lapin matkailun kehittämisestä, nimenomaan poikkeukselliset laatustandardit omaavan hankkeen kautta. Lapin matkailun tulee rakentua vastuullisuuden, luontoarvojen ja kestävyyden varaan. Lappiin saapuva maksukykyinen matkailija hakee reissultaan etenkin hiljaisuuden ja luonnon rauhaan liittyviä elämyksiä, hankkeen alullepanija Jasper Pääkkönen kertoo.

Suunnitteilla oleva hanke sisältää tarvittavaan rakennusoikeuteen nähden verrattain vähän majoitus- ja ravintolakapasiteettia, mutta toteutus on laatutasoltaan kansainvälisten huippulaadukkaiden hotellioperaattoreiden vaatimukset täyttävä. Lapin luonto ja suomalainen sauna ovat hankkeen suunnittelussa tärkeässä asemassa.

Hankkeen lähtökohtana tulee olemaan luontoon sulautuva, kunnianhimoinen ja kansainvälisen tason arkkitehtuuri.

– Tämä on hyvin mielenkiintoinen hanke. Jaamme Pääkkösen ja Korpi capital Oy:n kanssa samat arvot vastuullisuudesta, kestävästä matkailusta ja luontoarvojen säilyttämisestä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä mahdollisuuksia tämän kaltaisille hankkeille, Metsähallitus Kiinteistökehityksen va johtaja Tauno Kandelin sanoo.

– Löylyn myötä ajatukseni ympäristöystävällisen, luontoa kunnioittavan arkkitehtuurin vetovoimasta ovat vahvistuneet entisestään. Hankkeemme koko ydin on sulauttaa rakennukset osaksi Nanguniemen luontoa. Vaativan laatutason matkailija ei etsi Lapista kiiltävää pintaa, vaan puhdasta, rauhallista luontoelämystä. Mikä tärkeintä, Lapin matkailua ei mielestäni tule kehittää massaturismikärjellä, Pääkkönen toteaa.

– Valikoitui kohteen operaattoriksi tai yhteistyökumppaniksi kuka tahansa, ehdoton vaatimuksemme on, että ajatuksemme luonnonsuojelusta kohtaavat, kertoo Pääkkönen.

Vielä varhaisessa suunnitteluvaiheessa oleva hanke on saanut osakseen kansainvälistä kiinnostusta siinä määrin, että esisopimus maan vuokraamiseksi ja alueen kaavoittaminen tulivat ajankohtaisiksi. Alueen kehittämistä tehdään hyvässä yhteistyössä maanomistajan eli Metsähallituksen, Inarin kunnan ja hankkeeseen ryhtyneiden kanssa. Kaavan suunnittelee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

– Alueelle on ollut jo pitkään tekeillä yleiskaava, jossa Nanguniemi on osoitettu matkailua palvelevaan rakentamiseen. Seuraava vaihe on ranta-asemakaava, jota teemme yhteistyössä asiakkaamme eli Pääkkösen ja Korpi Capital Oy:n sekä Inarin kunnan kanssa, Kandelin kertoo.

Lisätiedot
Tauno Kandelin, va johtaja, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 532 5552, tauno.kandelin@metsa.fi