Julkaistu 17.8.2021

Myrskytuhot vaikuttavat tuhansien metsästäjien liikkumiseen

Metsähallitus on julkaissut uudet metsästyskartat, joissa näkyvät kesäkuisen Paula-myrskyn tuhoalueet. Kaatunutta metsää on metsästysalueilla, joilla metsästää vuosittain jopa 16 000 metsästäjää. Nyt heitä kehotetaan seuraamaan karttoja ja välttämään myrskytuhoalueita Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa turvallisuussyistä. Metsähallitus aloitti myrskytuhopuiden korjuun jo heinäkuun alussa.

Tuhot vaikuttavat metsästykseen  seuravilla lupa-alueilla (Eräluvat.fi):

Kaikkiaan tuhoista kärsineillä alueella metsästää vuosittain jopa noin 16 000 metsästäjää. Alueille myytiin viime kaudelle yhteensä 6 000 pienriistanmetsästyslupaa ja myönnettiin 76 hirvenmetsästyksen aluelupaa hirviseurueille. Lisäksi 9 000 paikallisella metsästäjällä on metsästyslain 8§:n mukainen metsästysoikeus johonkin vahinkoja kärsineestä alueesta. 

– Metsästäjien tulee välttää liikkumista tuhoalueilla, sillä se ei ole turvallista. Alueilla on myös korjuutöitä käynnissä. Julkaisemistamme kartoista näkyy, missä kaatunutta metsää on, ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta sanoo. 

Metsähallituksen päätöksen mukaan jokaisella metsästysalueella on kuitenkin niin paljon metsästykseen sopivia alueita jäljellä, ettei jo hankittuja metsästyslupia peruta. Metsästäjille halutaan myös tarjota mahdollisuus jatkaa harrastustaan näilläkin alueilla. Sen sijaan kaatuneet metsät otetaan huomioon siinä, kuinka paljon lupia asetetaan vielä myyntiin. 

Elokuun lopussa alkaa metsästysalueiden lopullisen kiintiön myynti. Silloin myytävien lupien määrä perustuu tuoreisiin riistalaskentoihin. 

Etelä-Taivalkosken lupa-alueen pinta-alasta noin kolmannes on pois metsästyskäytöstä. Toisaalta esimerkiksi Puolangan metsästysalueella tuhoja on vain pienellä pinta-alalla alueen pohjoisosissa. 

Myrskytuhopuiden korjuu aloitettu

– Erityistä huomiota on kiinnitetty kulkemista haittaavan puuston korjaamiseen teiltä ja reiteiltä. Tuhoalue on kuitenkin hyvin laaja, joten puunkorjuu tulee kestämään vähintään vuoden, arvioi Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen.

Tuhopuita ei korjata boreaalisen luonnonmetsän kriteerit täyttäviltä kohteilta eikä alueilta, joiden osalta Metsähallitus on tehnyt suojelupäätöksen.

– Kaikkea puuta ei saada metsistä korjattua, vaikka korjuulle ei sinänsä olisi rajoituksia. Metsiin tuleekin jäämään merkittävä määrä uutta lahopuuta, mikä on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä asia, Heikki Kääriäinen toteaa.

Vaikutuksia myös  hirvenmetsästykseen 

Pienriistakohteiden lisäksi myrskyalueella on 11 Metsähallituksen hirvenmetsästysaluetta. Yhdellä hirvenmetsästysalueella voi metsästää useita hirviseurueita, joissa metsästää yhteensä satoja hirvenmetsästäjiä. 

Myrsky ei ole tiettävästi aiheuttanut riistavahinkoja, ja esimerkiksi hirvikannan säätely alueilla on edelleen tärkeää. 

Hirvenmetsästys alkaa Kuusamossa ja Taivalkoskella syyskuun alussa ja muilla myrskyalueilla 2. lokakuuta. 

Katso myrskytuhot kartalla  

Tämä tiedote on julkaistu myös Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivustolla, missä on myös kartoille merkitty myrskytuhoalueet. Kartat ovat kyseisen tiedotteen lopussa pdf-liitteinä.

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus, Eräpalvelut; puh. 040 827 2574, ahti.putaala@metsa.fi
Asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy; puh. 0206 39 5002 (puunkorjuut myrskytuholueilla), heikki.kaariainen@metsa.fi