Julkaistu 14.10.2021

Myrskytuhot ovat pitäneet Metsähallituksen henkilöstön ja urakoitsijat kiireisinä Koillismaalla

Myrskytuhojen puunkorjuu on hyvässä vauhdissa. Suunnittelijoilla ja puunkorjuusta vastaavilla on pitänyt kiirettä.

”Esimerkiksi Taivalkosken Taivalvaaran myrskytuhohakkuiden suunnittelu ja puunkorjuu on tehty huolella ja työ on onnistunut hienosti”, kiittää suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka Metsähallituksesta.

Taivalvaaran ulkoilureitit on saatu hyvin avattua. Supat ja muut luontokohteet on rajattu pois hakkuista. Tuulenkaadoista suurin osa korjattu. Tuulenkaatoja on jätetty myös reilu määrä lahopuuksi, kuten tähän erityiskohteeseen kuuluukin jättää. ”Säästetyt järeät tuulenkaadot ovat merkityksellisiä luonnon monimuotoisuudelle”, jatkaa Ilkka Herukka.

Myrskyn kohteeksi joutui myös Metsähallituksen myynnissä olevia tontteja 17 kappaletta ja lisäksi 14 vuokratonttia. ”Onneksi myrskytuhot eivät kuitenkaan heikentäneet tonttien käyttöarvoa, koska tonteille jäi riittävä määrä puita metsäisen maiseman muodostamiseksi.  Puut on korjattu myös vuokratonteilta ja lisäksi on poistettu vuokralaisten osoittamia pystypuita tonteilta.”, kertoo myyntineuvottelija Tapio Ojala Metsähallituksesta.

Juhannusviikolla riehunut myrsky aiheutti runsaasti myrskytuhoja valtion metsissä erityisesti Kainuussa ja Koillismaalla.  Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä lisääntyy myrskytuhojen johdosta merkittävästi, koska yksittäisiä puita jätetään paljon korjaamatta.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka p. 040-4871897
Metsähallitus Kiinteistökehitys, myyntineuvottelija Tapio Ojala p. 0400-386476

 

Taivalvaaralla on osa myrskypuustosta säästetty kehittymään lahopuuksi. Osa puustosta on korjattu.

Kuva: Ilkka Herukka