Julkaistu 25.5.2022

Muistimme kumppaneitamme ansiomerkein

Metsähallitus muistaa vuosittain kultaisin ja hopeisin ansiomerkein vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita, jotka edistävät kanssamme luonnonvarojen kestävää hoitoa, käyttöä ja suojelua.

Ansiomerkit on perinteisesti luovutettu saajilleen Flooran päivänä tai sen läheisyydessä. Kukanpäivä eli Flooran päivä 13.5. on Metsähallituksen syntymäpäivä ja pohjautuu pitkälle historiaan yli 160 vuoden taakse.

Edustalla henkilö, joka pitelee kukkaa, diplomia ja ansiomerkkiä kädessä. Takaa tulee toinen henkilö diplomi ja ansiomerkki kädessään. Takana seisoo Juha niemelä, mikrofoni kädessä ja puhuu.
Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä luovutti ansiomerkit Metsähallituksen sidosryhmätilaisuudessa Urheilumuseossa.

Metsähallituksen kultainen ansiomerkki luovutettiin tänä vuonna seuraaville henkilöille:

Metsäneuvos ja yksikön päällikkö emerita, metsänhoitaja Marja Kokkonen
Perustelut: Metsäneuvos Marja Kokkosella on pitkäaikainen ja syvällinen yhteistyö Metsähallituksen kanssa, ja maa- ja metsätalousministeriössä hänen vastuullaan oli Metsähallituksen kokonaisvaltainen omistajaohjaus. Hän on myös tehnyt valtakunnallisesti ansiokasta työtä luonnonvarojen hoidon ja käytön parissa.                  

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola
Perustelut: Tutkimusprofessori ja suurpetotutkija Ilpo Kojola on ollut voimakkaasti edesauttamassa ja tukemassa Metsähallituksessa tehtävää suurpetoseurantaa, erityisesti Ylä- Lapissa tehtyjä pitkäkestoisia ahmaseurantoja. Hän on tuonut eri yhteyksissä kotimaassa ja ulkomailla esille Metsähallituksen tärkeän roolin nimenomaan Lapin ahmakannan seurannassa. Lisäksi hän on ollut aina valmis auttamaan Metsähallitusta muiden nisäkässeurantojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen
Perustelut: Jarkko Määttänen on omalla toiminnallaan Lieksan kaupunginjohtajana edistänyt Lieksan ja laajemmin Pohjois-Karjalan alueellista yhteistyötä tinkimättömällä, avoimella ja erittäin rakentavalla tavalla. Määttäsellä on ollut kahdenvälisissä suhteissa erittäin suuri henkilöpanos ja hän on vaikuttanut koko Pohjois-Karjalan alueellisen yhteistyön edistämiseen ja alueiden kehitykseen Metsähallituksen Pohjois-Karjalan neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Hallituksen jäsen emerita Johanna Ikäheimo
Perustelut: Metsähallituksen hallituksen entinen jäsen Johanna Ikäheimo toi hallitustyöskentelyyn laaja-alaisen tietämyksensä liiketoiminnasta, hallitustyöskentelystä ja pohjoisesta Suomesta. Hän toimi aktiivisena jäsenenä henkilöstövaliokunnassa. Hänen toimiessaan hallituksen jäsenenä toimeenpantiin uusi metsähallituslaki ja Metsähallituksen kokonaisvaltainen brändiuudistus.      

Hallituksen puheenjohtaja emeritus Timo Laitinen
Perustelut: Metsähallituksen hallituksen entinen puheenjohtaja Timo Laitinen oli ensimmäinen puheenjohtaja uuden metsähallituslain aikaan. Hänen kautenaan luotiin Metsähallituksen toimintatapa uuden lain pohjalta sekä toimeenpantiin edistyksellinen vastuullisuusohjelma. Timo Laitinen toi hallitustyöskentelyyn laajan yhteiskunnallisen tietämyksensä ja kokemuksensa niin valtionhallinosta kuin yksityissektorilta. 

Hallituksen jäsen emerita Liisa Tyrväinen
Perustelut: Metsähallituksen hallituksen entinen jäsen Liisa Tyrväinen toi hallitustyöskentelyyn tietämyksensä erityisesti luonnon virkistyskäytöstä ja luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä tieteellistä näkemystä hallitustyöskentelyyn. Hän toimi aktiivisena jäsenenä henkilöstövaliokunnassa. Hänen toimiessaan hallituksen jäsenenä toimeenpantiin uusi metsähallituslaki ja Metsähallituksen kokonaisvaltainen brändiuudistus.

Hallituksen jäsen emeritus Simo Rundgren
Perustelut: Metsähallituksen hallituksen entinen jäsen Simo Rundgren toi hallitustyöskentelyyn laaja-alaisen tietämyksensä niin pohjoisesta Suomesta kuin suomalaisesta yhteiskunnasta laajemminkin. Hän toimi aktiivisena ja pohdiskelevana tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Hänen toimiessaan hallituksen jäsenenä toimeenpantiin uusi metsähallituslaki ja Metsähallituksen kokonaisvaltainen brändiuudistus.

Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä luovutti ansiomerkit Metsähallituksen sidosryhmätilaisuudessa Urheilumuseossa 25.5.

Metsähallituksen hopeinen ansiomerkki luovutettiin tänä vuonna seuraaville henkilöille:

Erikoistutkija Hannu Hökkä, Luonnonvarakeskus

Perustelut: Erikoistutkija Hannu Hökkä on osallistunut pitkäjänteisesti, vaikuttavasti ja tutkimustietoa käytäntöön siirtävästi valtion monikäyttömetsien metsänhoidon kehittämiseen.
Hänen ansiokseen voidaan lisäksi todeta hänen merkittävä työnsä metsätaloudelle keskeisten turvemaiden metsänkäsittelymenetelmien uudistamisessa.


Erikoistutkija Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus

Perustelut: Erikoistutkija Markku Saarinen on osallistunut pitkäjänteisesti, vaikuttavasti ja tutkimustietoa käytäntöön siirtävästi valtion monikäyttömetsien metsänhoidon kehittämiseen. Hänen ansiokseen voidaan lisäksi todeta ekologisten tekijöiden kytkeminen osaksi metsätalouden kehittämistyötä.

Rengastaja Tatu Hokkanen

Perustelut: Rengastaja Tatu Hokkanen on toiminut vuosikymmeniä poikkeuksellisen aktiivisesti ja pitkäjänteisesti linnustonseurannan vapaaehtoistehtävissä. Erityisen huomion ansaitsee Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa tehty saaristolinnuston laaja systemaattinen seuranta, ja hänen ansiostaan saaristolinnuston suojelu on saanut julkisuutta.
Seurannassa kertyneellä poikkeuksellisen laajalla aineistolla on ollut suuri merkitys alueen hoidon ja käytön suunnittelussa.
Hokkasen koordinoimien ja suurelta osin itse suorittamien laskentojen avulla on voitu havaita useita merkittäviä muutoksia linnustossa. Hänen keräämänsä aineisto on helpottanut luonnossa tapahtuvien muutosten vaikutusten arviointia pitkälle tulevaisuuteen.
Tatu Hokkanen on julkaissut laskentatiedot päätelmineen kattavasti Metsähallituksen julkaisusarjoissa, ja Metsähallitus on voinut hyödyntää hänen osaamistaan linnustonsuojeluun vaikuttavia päätöksiä tehtäessä. Lisäksi Hokkasella on ollut merkittävä osuus Metsähallituksen vastuulla olleessa valkoselkätikan seurannassa.

Yrittäjä Vesa Väisänen, Metsäkontio ay.
Perustelut: Metsäkontio Ay on Metsähallitus Metsätalous Oy:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Yrityksen vastuulla on ollut vuosien mittaan suuret määrät Kuhmon tiimin alueen metsänhoitotöistä kuten istutus, taimikonhoito, uudistusalanraivaus ja korjuun ennakkoraivaus.
Laatu on ollut kautta aikain hyvää, ja yrityksen puolelta on löytynyt aina joustavuutta, jos sitä on Metsähallituksen puolelta tarvittu. Yhteistyö ja vuorovaikutus on toimivaa ja asiat sujuvat hyvin. Hyvät ja luotettavat metsäpalveluyrittäjät ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnan vahvana pohjana.


Hopeiset ansiomerkit on luovutettu saajilleen aiemmin muissa tilaisuuksissa.