Julkaistu 16.1.2024

Miten Pöyrisjärven erämaa-aluetta käytetään ja hoidetaan seuraava vuosikymmen – suunnittelu alkaa

Enöntekiöllä sijaitsevan Pöyrisjärven erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnittelun tavoite on sovittaa yhteen luonnonsuojelu, retkeily, saamelaiskulttuuri sekä poronhoito ja muut elinkeinot. Metsähallitus tekee suunnitelmaa alueen käyttäjiä ja sidosryhmiä kuunnellen. 

Valmisteltava hoito- ja käyttösuunnitelma määrittää etenkin Metsähallituksen toimintaa alueella seuraavat 10–15 vuotta. Raamit Pöyrisjärven erämaa-alueen hoidon ja käytön suunnittelulle antaa erämaalaki, jonka mukaan Pöyrisjärvi, kuten kaikki Lapin 12 erämaa-aluetta, on perustettu erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi.

Suunnittelutyötä tehdään laajassa yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämänä.

– Perustamme suunnittelun tueksi yhteistyöryhmän, johon kutsumme mukaan alueen sidosryhmiä. Koska erämaa-alue sijaitsee kokonaan saamelaisten kotiseutualueella, on käytössä myös Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien yhdessä sopima Akwé:Kon-toimintamalli, maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Kerro mielipiteesi Pöyrisjärven hoidosta ja käytöstä

Koko suunnittelun ajan kaikilla kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja toiveensa erämaa-aluetta koskien.

Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivulta.

Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Pöyrisjärvi on vesistöjen, harjujen ja dyynien erämaa

Pöyrisjärvi on hiekkadyynien, harjujen ja vesistöjen erämaa. Erämaa-alueella on myös merkittäviä kulttuuriperintökohteita, esimerkiksi valtakunnallisesti merkittävät Kalkujärven ja Pöyrisjärven lapinkylien kulttuuriympäristöt, ja alueelta on löydetty myös runsaasti esihistoriallisia muinaisjäännöksiä.

Pöyrisjärven erämaa-alueella ei ole merkittyjä vaellusreittejä, mutta sieltä löytyy runsaasti vanhoja merkitsemättömiä kulkureittejä, sillä seutu on paikkakuntalaisille tärkeää kalastus-, metsästys- ja poronhoitoaluetta. Viime vuosina Pöyrisjärven erämaa-alueen merkitys myös retkeilykohteena on kasvanut, erityisesti pyöräilyn suosion kasvun myötä.

Joki kiemurtelee hiekkaisten, nurmen peittämien rantojen ympäröimänä avoimessa tunturimaisemassa.
Pöyrisjärven erämaa-aluetta lähellä Pöyrisjärveä. Kuva: Siiri Tolonen.

Lisätietoja

Hoito- ja käyttösuunnittelu, maankäytön erityisasiantuntija Pirjo Rautiainen, puhelin 040 5081673, pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

 Pöyrisjärven erämaa-alue (luontoon.fi/poyrisjarvi)

Liitteenä kuvia uutisointiin.