Julkaistu 11.5.2023

Miten metsoilla pyyhkii? Soidinpaikkojen tarkastukset loppusuoralla

Metsähallitus on toteuttanut jokakeväisen metsojen soidinpaikkojen tarkastuksen valtion monikäyttömetsissä. Koko maan kattavat tarkastukset ajoittuvat soidinmenojen etenemisen mukaan etelästä pohjoiseen. Valtakunnallisesti valtion mailla on yhteensä noin 2 500 paikkatietojärjestelmään merkittyä metson soidinta, joista noin viidesosa valikoituu tarkastuskohteiksi vuosittain. Tavoitteena on seurata metsätalouden vaikutuksia metson soidinpaikkojen säilymiseen. 

Metsähallitukselle voi tehdä ilmoituksia mahdollisista soidinpaikoista

Soidinmenot nähdäkseen täytyy liikkeellä olla jo aamuyöllä, vaikka otollisella kelillä soidin voi joskus olla vielä aamupäivälläkin käynnissä. Metsäasiantuntijat liikkuvat tarkastuskäynneille kävellen, suksin tai kelkalla. Metsähallitus ottaa vastaan myös yksityishenkilöiden tekemiä havaintotietoja soidinpaikoista.

Olemassa olevien soitimien lisäksi metsäasiantuntijat ovat tänäkin keväänä löytäneet uusia soitimia sekä todenneet vanhojen soidinpaikkojen siirtyneen. Metsähallitus tallentaa kesäkuun puoliväliin mennessä soitimien tarkastustulokset järjestelmään. Soidinpaikkojen sijaintitiedot eivät ole julkisia.

Metso vaatii metsältä peitteisyyttä

Metso kuuluu Metsähallituksen monikäyttömetsien luonnonhoidon erityisen tärkeisiin lajeihin ja tästä syystä metson soidinalueiden hoidolla on erityisasema riistan elinympäristöjen hoidossa. Tavoitteena on säilyttää metsokannat valtion metsäalueilla metsätalouden ympäristönhoidon ja riistatalouden hoidon avulla elinvoimaisina.

Metso on sopeutuvainen ja kelpuuttaa monikäyttömetsät elinympäristökseen. Metso suosii varttuneita metsiä, mutta lintuihin törmää usein myös kasvatusmetsissä. Metsätalouden toimenpiteissä oleellista on säilyttää metsän peitteisyyttä ja metson silmänkorkeudella tavoitenäkyvyyttä kenttätasossa noin 20–70 metriin. Varsinaiselta soidinpaikalta tulisi olla metsäpeitteisiä yhteyksiä eri puolille soitimen päiväalueita. Toimintaohjeet on kirjattu Metsähallituksen ympäristöoppaaseen.

Lisätietoa:

Metsätalouden ympäristöopas verkossa: www.metsa.fi/yopas

Lappi:
Ympäristöasiantuntija Piia Siirtola, Metsähallitus Metsätalous Oy, piia.siirtola@metsa.fi, p. 0406211142

Nurmes:
Aluepäällikkö Niko Korhonen, p. 040 727 1310

Lieksa:
Aluepäällikkö Antti Saari, p. 040 630 0279  

Järvi-Suomi:
Aluepäällikkö Jouko Haatainen, p. 040 669 2740 

Keski-Suomi:
Aluepäällikkö Rami Mäkelä, p. 0400 132 141  

Länsi-Suomi:
Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, p. 0400 291 145 

Suomussalmi:
Aluepäällikkö Ulla Lehtonen, p. 040 753 7372 

Kuhmo:
Aluepäällikkö Jussi Moilanen, p. 040 586 3618 

Länsi-Kainuu:
Aluepäällikkö Ahti Juntunen, p. 0400 344 319 

Koillismaa:
Aluepäällikkö Rami Nissema, p. 040 843 0666 

Keski-Pohja:
Aluepäällikkö Petteri Arovainio, p. 0400 653607 

Metso keväthangilla. Kuva: Susanna Tervasmäki