Julkaistu 27.6.2019

Millainen luonnossa liikkuminen kiinnostaa kouluikäisiä? Tuore tutkimus tuo lasten äänen kuuluviin

Ulkona luonnossa liikkuminen on viime aikoina huolestuttavasti vähentynyt, vaikka se tukisi monin tavoin lasten kasvua ja hyvinvointia. Luonto lisää liikettä – mikä innostaa kouluikäistä? -tutkimusjulkaisu lisää ymmärrystä lasten suhteesta luonnossa liikkumiseen.

Metsähallituksen, Eerikkilä Sport & Outdoor resortin ja Forssan seutukuntien Luonto lisää liikettä -hankkeessa järjestettiin luontoliikuntapäiviä, joissa 4.–5.-luokkalaiset saivat mahdollisuuden kokeilla erilaisia luontoliikunnan muotoja. Tulokset osoittavat, että luontoliikuntapäivien aikana lapsille tärkeimpiä kokemuksia olivat yhdessäolo ja yhteistyö luokkakavereiden kanssa, vapauden tuntu, oppiminen ja haastavista tilanteista selviytyminen sekä luonnon tarjoamista aistielämyksistä nauttiminen.

Tutkimusaineisto koostui luontoliikuntapäivien jälkeen teetetyistä kyselyistä sekä syventävistä haastatteluista. Päivät järjestettiin Forssan seudulla keväällä ja syksyllä 2018 sekä talvella 2019 ja niihin osallistui 81 oppilasta neljästä eri koulusta.

– Halusimme selvittää, miten lapset kokevat eri aktiviteetit ja muut toiminnan elementit, sekä millainen suhde lapsilla on luonnossa liikkumiseen luontoliikuntapäivien jälkeen. Tulokset lasten kokemuksista olivat hyvin myönteisiä, kertoo tutkija Elina Hasanen.

Osallistumisella luontoliikuntapäiville oli tärkeä vaikutus lasten sosiaaliseen hyvinvointiin kouluarjessa, sillä luonnossa liikkuen vietetyt koulupäivät paransivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kaverisuhteita. Lisäksi lapset saivat omakohtaisia kokemuksia luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutuksista. Tämäkin lisäsi heidän innostustaan luonnossa liikkumiseen.

– Lapset kertoivat huomanneensa, kuinka ulkoilu piristi, unen saaminen helpottui, ja liikkuminen väsytti kehoa hyvällä tavalla, Hasanen kuvailee.

Aktiviteeteissä lapsia miellytti erityisesti vapauden tuntu. Suurimmiksi suosikeiksi nousivat lumesta rakentaminen ja resiina-ajelu. Niissä lapset kokivat paitsi tekemisen vapautta, myös yhteistyön iloa. Täysin uusien aktiviteettien kokeilu, esimerkiksi SUP-lautailu tai fatbikellä ajaminen, oli lapsista myös hauskaa.

Noin 90 prosenttia lapsista arvioi ulkona luonnossa olemisen ja liikkumisen itselleen tärkeäksi asiaksi. Tärkeimmiksi ulkoilun ympäristöiksi lapset nostivat lähimetsät sekä vesistöt kuten järvet ja niiden rannat. Merkittävä havainto kuitenkin oli, että kiireen koetaan rajoittavan luonnossa liikkumista. Lisäksi lähes puolet interventioon osallistuneista piti luonnossa liikkumisen määrää koulussa liian vähäisenä. Tutkimus tarjoaakin perusteluja lisätä kouluissa luontoliikuntaa sekä edistää perheiden yhdessä luonnossa liikkumista. Tulosten pohjalta voidaan kehittää lasten ja nuorten ryhmille suunnattua luontoliikunnan palvelutarjontaa ja koululuokkien toimintaa luonnossa.

Tutkimusjulkaisu:
Hasanen Elina ja Vähäsarja Kati: Luonto lisää liikettä – mikä innostaa kouluikäistä? (julkaisut.metsa.fi)

Julkaisusta on tulossa kesän aikana englanninkielinen käännös “Moved by Nature – School-children’s experiences of outdoor activities in nature”.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Minna Jokinen, (28.6.2019 asti)
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
minna.jokinen(at)metsa.fi, puh. 040 543 7267

Puistonjohtaja Tuula Peltonen, (1.7. jälkeen)
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
tuula.peltonen(at)metsa.fi, puh. 0400 924 534

Tutkija Elina Hasanen
Elina.hasanen(at)gmail.com, puh. 044 546 6842