Julkaistu 2.5.2022

Metsot soivat – toimivatko metsonsoitimet, tarkastukset käynnissä valtion mailla

Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun valtion mailla suunnittelijat ja metsurit ovat aloittaneet jokakeväisen maastotyön. Ovatko metsojen soidinmenot käynnissä tarkastettavilla kohteilla? 

Valtion mailla on noin 2 500 paikkatietojärjestelmään merkittyä soidinpaikkaa, joista tarkastetaan keväisin satoja. Kainuussa tarkastettavia soidinpaikkoja on tänä keväänä 65 kappaletta, Koillismaalla 38 kappaletta ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjamaalla 10-15  kappaletta. Metsähallituksen metsätalouden suunnittelijat ja suunnittelumetsurit ovat olleet tarkkailemassa soidinten toimivuutta viime viikosta alkaen aamuvarhaisella. Tarkastukset jatkuvat vielä vapun jälkeen.

Tavoitteena on selvittää metsojen soidinpaikkojen sijainti ja metsojen määrä sekä seurata metsätalouden vaikutuksia metson soidinpaikkojen säilymiseen. Jos paikkatiedossa näkyvällä soidinpaikalla ei ole havaittu toimintaa kolmeen vuoteen, se voidaan poistaa järjestelmästä. Saatujen havaintojen pohjalta paikkatietoihin myös lisätään uusia soidinpaikkoja. 

“Viime kesän Paula-myrsky runteli monia metson soitimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, erityisesti Koillismaalla. On mielenkiintoista nähdä kuinka myrskytuhot ovat vaikuttaneet soitimiin. Niitä seurataan nyt, jotta nähdään siirtyvätkö ne esimerkiksi eri paikkaan vai pysyvätkö edelleen aivan samalla paikalla.”, kertoo suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka Metsähallituksesta. 

Riistan ja erityisesti metson elinympäristöt huomioidaan tarkoin metsänhoidossa ja metsänkäsittelyn suunnittelussa. Metsähallituksella on toimivia soidinalueita koskevat metsänkäsittelyohjeet. Metsänkäsittelyt toteutetaan siten, että soidinalue säilyy sopivan peitteisenä.

Tavoitteena on säilyttää metsokannat elinvoimaisina valtion metsäalueilla ympäristönhoidon ja riistatalouden hoidon avulla.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy: 
Suunnittelupäällikkö Ilkka Herukka, p. 020639 6476
Paikallistiedot:
Tiimiesimies Koillismaa, Rami Nissema, p. 020639 7584
Tiimiesimies Suomussalmi, Ulla Lehtonen, p. 020639 6158
Tiimiesimies Kuhmo, Jussi Moilanen, p. 020639 6313
Tiimiesimies, Länsi- Kainuu, Ahti Juntunen, p. 020639 6726
Tiimiesimies, Keski- Pohja, Petteri Arovainio, p. 020639 6764